اطلاعیه ها

نمرات نهایی درس معادلات دیفرانسیل
۴ مرداد ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

برای مشاهده نمرات نهایی این درس می‌توانید به سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی، نیمسال دوم ۰۰-۰۱، بخش نمرات به این آدرس مراجعه کنید. هم‌چنین، برای اطلاع از نحوه محاسبه نمره نهایی خود می‌توانید این فایل را مطالعه نمایید.

با آرزوی موفقیت
نمرات آزمون پایان‌ترم معادلات دیفرانسیل
۲۵ تیر ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

برای مشاهده ریز نمرات آزمون پایان‌ترم این درس می‌توانید به سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی، نیمسال دوم ۰۰-۰۱، بخش نمرات به این آدرس مراجعه نمایید. همچنین، پاسخ‌نامه و بارم‌بندی این آزمون در آدرس زیر این آدرس قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که تصحیح سوالات این آزمون با دقت کافی و ارفاق انجام شده است. با این حال، می‌توانید با مراجعه به این گوگل فرم از ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ بیست و ششم تیر ماه تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم تیر ماه درخواست بازبینی خود به سوالات آزمون پایان‌ترم را ثبت نمایید.

خواهشمندیم قبل از ثبت درخواست بازبینی، موارد ذکر شده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
نمرات نهایی ریاضی عمومی ۲
۲۰ تیر ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲ (گروه‌های ۱ تا ۶)

به اطلاع می‌رساند، نمرات اعلام شده در سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی نمرات نهایی پس از اعمال موارد زیر است. لطفا این موارد را به دقت مطالعه نمایید:

۱. کمترین نمره تمرین (از ۶ سری) با نمرهٔ مقیاس شده پایانترم جایگزین شده است و در صورت بهتر شدن نتیجه نمرهٔ حاصل به عنوان نمره تمرین در نظر گرفته شده است.
۲. میانترم با نمره مقیاس شده امتحان پایانترم جایگزین شده و در صورت بهتر شدن نتیجه به عنوان نمره میانترم لحاظ شده است.
۳. نیم نمره به همه (برای اشکال‌های احتمالی در تصحیح) اضافه شده است.
۴. نمرات بالای ۸.۵ پاس شده‌اند.
۵. کسانی که نمرهٔ پایانترم آنها بیش از ۵۰ شده باشد نیز پاس شده‌اند.
۶. افرادی که نمرهٔ (EDU) آنها ۳ داده شده است باید برای توضیح تمرینهای خود مراجعه کنند وگرنه نمره آنها ۹ رد خواهد شد. برای ارتباط با ما لطفا نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را در جواب این ایمیل ارسال نمایید.

با آرزوی موفقیت
نمرات آزمون پایان‌ترم ریاضی عمومی ۱
۱۱ تیر ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

برای مشاهده ریز نمرات آزمون پایان‌ترم این درس می‌توانید به سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی، نیمسال دوم ۰۰-۰۱، بخش نمرات به این آدرس مراجعه نمایید. هم‌چنین، پاسخ‌نامه و بارمبندی این آزمون در این آدرس قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که تصحیح سوالات این آزمون با دقت کافی و ارفاق انجام شده است. با این حال، می‌توانید با مراجعه به این گوگل فرم از ساعت ۲۲:۰۰ روز شنبه مورخ یازدهم تیر ماه درخواست بازبینی خود به حداکثر سه سوال را تا ساعت ۲۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ سیزدهم تیر ماه ثبت کنید.

خواهشمندیم قبل از ثبت درخواست بازبینی، موارد ذکر شده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
نمرات آزمون پایان‌ترم ریاضی مهندسی (گروه‌های ۱ و ۲)
۱۰ تیر ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی مهندسی (گروه‌های ۱ و ۲)

برای مشاهده ریز نمرات آزمون پایان‌ترم این درس میتوانید به سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی، نیمسال دوم ۰۰-۰۱، بخش نمرات به این آدرس مراجعه نمایید. لازم به ذکر است که تصحیح سوالات این آزمون با دقت کافی و ارفاق انجام شده است. با این حال، می‌توانید با مراجعه به این گوگل فرم از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز جمعه مورخ دهم تیر ماه درخواست بازبینی خود به حداکثر دو سوال را تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روزیکشنبه مورخ دوازدهم تیر ماه ثبت کنید.

خواهشمندیم قبل از ثبت درخواست بازبینی، موارد ذکر شده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه آزمون پایان‌ترم درس ریاضی عمومی ۲
۲۹ خرداد ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲ (گروه‌های ۱ تا ۶)

به اطلاع می‌رساند، آزمون پایان‌ترم این درس، روز پنج‌شنبه مورخ دوم تیر ماه رأس ساعت ۹:۰۰ صبح در مکان اعلام شده توسط آموزش دانشگاه، به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است محتوای این آزمون از تمامی مباحث تدریس شده توسط اساتید درس از ابتدا تا پایان ترم می‌باشد. همچنین، همراه داشتن ماشین حساب و هر گونه کتاب، جزوه و یادداشت درسی در جلسه برگزاری آزمون مجاز نیست.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه آزمون پایان‌ترم درس ریاضی عمومی ۱
۲۸ خرداد ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

به اطلاع می‌رساند، آزمون پایان ترم این درس روز پنج‌شنبه مورخ دوم تیر ماه رأس ساعت ۱۵:۳۰ در مکان اعلام شده توسط آموزش دانشگاه، به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

محتوای این آزمون، فصل یکم تا فصل هفتم و فصل یازدهم کتاب استورات است. همچنین، بخش‌های ۳.۱۱، ۴.۶، ۴.۸ و ۱۱.۱۱ در سرفصل مباحث آزمون نمی‌باشد.

لازم به ذکر است همراه داشتن ماشین حساب و هر گونه کتاب، جزوه و یادداشت درسی در جلسه برگزاری آزمون مجاز نیست.

با آرزوی موفقیت

اطلاعیه آزمون پایان‌ترم درس معادلات دیفرانسیل
۲۶ خرداد ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

به اطلاع میرساند، آزمون پایان‌ترم این درس در تاریخ مقرر مطابق اطلاعیه اداره آموزش برگزار خواهد شد. این آزمون شامل مباحث تبدیل لاپلاس (تمامی مطالب تدریس شده (تابع ضربه، تلفیق/پیچش و ...) و حل دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل تا پایان جلسه ۲۸ به همراه دو جلسه مرتبط با مشتق تعمیم‌یافته خواهد بود. همچنین از مطالب میان‌ترم به‌ شکل مستقیم پرسش مطرح نخواهد شد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه آزمون پایان‌ترم درس ریاضی مهندسی گروه‌های ۱ و ۲
۲۴ خرداد ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی مهندسی (گروه‌های ۱ و ۲)

آزمون پایان‌ترم این درس، روز چهارشنبه مورخ یکم تیر ماه رأس ساعت ۱۵:۳۰ در مکان اعلام شده توسط آموزش دانشگاه، به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

آزمون شامل ۶ سوال و مدت زمان برگزاری آن ۳ ساعت است.
محتوای آزمون به شرح زیر می‌باشد:

دو سوال از فصل اوّل (مبحث شرایط کوشی ریمان و یافتن همه توابع همساز یک تابع همساز، مبحث توابع تحلیلی و توابع مختلط مقدماتی، مثلا یافتن همه ریشه‌های یک عبارت جبری یا دامنه تحلیلی ماگزیمال).

دو سوال از انتگرال (محاسبه انتگرال‌های مختلط و محاسبه انتگرال‌های حقیقی) به‌کمک فرمول‌ انتگرال کوشی یا تعمیم آن (فرمول مشتق) و یا در حالت کلی، استفاده از قضیه مانده‌.

دو سوال از مبحث نگاشت (پیدا کردن تصویر یک ناحیه تحت یک نگاشت داده شده و پیدا کردن نگاشت مطلوبی که یک میدان داده شده را به یک میدان داده شده دیگر تبدیل کند).

لازم به ذکر است دانشجویان باید به کلیه مباحث بخش دوم درس که مورد تاکید استاد قرار گرفته، تسلط کافی داشته باشند. لذا، همراه داشتن هر گونه کتاب، جزوه و دستنوشته در جلسه برگزاری آزمون مجاز نیست. همچنین، استفاده از ماشین حساب نیز مجاز نمی‌باشد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه سری ششم تمرین تحویلی درس ریاضی عمومی ۲ گروه‌های ۱ تا ۶
۱۸ خرداد ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲ (گروه‌های ۱ تا ۶)

سری ششم تمرین‌های تحویلی این درس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه در سامانه درس افزار تجمیعی بارگذاری شده است.
مهلت تحویل پاسخ نامه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه مورخ سوم تیر ماهاست. همچنین، تحویل تمرین ها پس از این زمان با کسر نمره همراه خواهد بود. در ضمن پس از پایان روز شنبه مورخ چهارم تیر ماه (ساعت ۲۳:۵۹) امکان تحویل تمرین سری ششم وجود ندارد.
اطلاعات بیشتر درباره نحوه کسر نمره در صورت تاخیر در تحویل تمرین ها، در طرح درس ریاضی عمومی ۲ در این آدرس قابل مشاهده است.
خواهشمندیم پیش از ارسال پاسخ‌نامه‌‌های خود و به جهت از دست ندادن نمره تمرین و همچنین تسریع روال تصحیح برگه‌‌‌ ها، موارد زیر را به دقت مطالعه کرده و برای تحویل پاسخ‌نامه‌ ها به این نکات عمل نمایید:

1. لازم است پاسخ‌نامه هر سوال را در محل اختصاص‌ یافته برای همان سوال در سامانه درس افزار بارگذاری کنید و حتما از بارگذاری درست پاسخ‌نامه خود مطمئن شوید.
2. نهایت توجه خود را در خوانا و مرتب نوشتن پاسخ نامه‌ها داشته باشید.
3. هنگام گرفتن عکس، مراقب لرزش دست خود باشید تا عکس ها کیفیت لازم را داشته باشند.
4. سعی کنید همه عکس هایی که تهیه می شوند با چرخش (rotate) یکسان باشند.
5. فایل پاسخ نامه ارسالی برای هر سوال فقط در قالب pdf باشد. از ارسال فایل zip یا عکس های جداگانه جدا خودداری فرمایید.
6. عکس هایی که از پاسخ نامه تهیه می شوند را حتما با نرم افزار camscanner اسکن نمایید تا هم حجم فایل کاهش یابد و هم پاسخ نامه ارسالی خوانا باشد.
7. لطفا قبل از ارسال پاسخ‌نامه از درستی فایل ارسالی خود مطمئن شوید. در صورتیکه فایل ارسالی اشتباه بوده یا قابل دسترسی نباشد و در زمان اعلام نمرات متوجه نادرستی فایل خود شوید، امکان ارسال مجدد پاسخ‌نامه وجود نخواهد داشت. توجه نمایید امکان ارسال مجدد پاسخ‌نامه صرفا در بازه تعیین شده مجاز است. ارسال پس از موعد مجاز مشمول جریمه کسر نمره بنا بر طرح درس خواهد شد.
8. تقاضا می شود که پاسخ‌‌نامه هر سوال حتما در سامانه cw بارگذاری شود و اکیدا از ارسال پاسخ نامه از طریق ایمیل خودداری نمایید. لذا، حتما از دسترسی خود به سامانه درس افزار درس تجمیعی مطمئن شوید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه کلاس‌های هفته آخر درس ریاضی مهندسی گروه‌های ۱ و ۲
۱۶ خرداد ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی مهندسی (گروه‌های ۱ و ۲)

به اطلاع میرساند، هر دو کلاس درس هفته آینده دکتر بیرامی (گروه‌های ۱ و ۲) به ‌صورت غیرحضوری در کلاس مجازی ایشان این آدرس برگزار می‌شود. همچنین، حل تعدادی از تمرین‌های سری‌های یازدهم و دوازدهم محتوای بخشی از این کلاس‌ها است.
لازم به ذکر است که روز چهارشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه ساعت ۱۳ الی ۱۵ آخرین جلسه کلاس حل تمرین این درس می‌باشد.

با آرزوی موفقیت
سری ششم تمرین تحویلی ریاضی عمومی ۲
۱۲ خرداد ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲ (گروه های ۱ تا ۶)

به اطلاع میرساند، سری ششم تمرین‌های تحویلی طبق برنامه اعلام شده در طرح درس، روز چهارشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه ساعت ۹:۰۰ صبح در سامانه درس‌افزار بارگذاری خواهد شد. اما به دلیل مصادف شدن اردوی دانشجویان ورودی با موعد تحویل این سری تمرین، مهلت تحویل ‌پاسخ‌نامه تا یک هفته تمدید می‌شود. لذا، دانشجویان گرامی می‌توانند بدون نگرانی برای ثبت‌نام در این اردو اقدام نمایند.

با آرزوی موفقیت
نمرات آزمون میان‌ترم ریاضی عمومی ۲
۱۰ خرداد ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲ (گروه‌های ۱ تا ۶)

برای مشاهده نمرات آزمون میان‌ترم این درس می‌توانید به سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی به این آدرس مراجعه نمایید.
همچنین، گزینه‌های مرور آزمون باز شده و آزمون از حالت پنهان درآمده است. در صورت مشاهده هر گونه ایراد و مغایرت در سوالات، جواب‌ها و نمره‌ها می‌توانید فقط تا پایان روز جمعه مورخ بیستم خرداد ماه از طریق این گوگل فرم درخواست بازبینی خود را ثبت کنید. در غیر این صورت، بعد از زمان مذکور هیچ تغییری در نمره اخذ شده صورت نخواهد گرفت.

نحوه ارزیابی آزمون میان‌ترم به شرح زیر است:
1. نمرات خام این آزمون از ۱۲۰ و نمره از ۲ نیز بر همین مقیاس محاسبه شده است.
2. هر سوال صحیح غلط ۲ نمره دارد (تعداد کل سوالات صحیح غلط ۵۲ تا است).
3. هر سوال چند گزینه‌ای ۴ نمره دارد (تعداد کل سوالات چند گزینه‌ای ۴ تا است).
4. هر پاسخ نادرست در بندهای ۲ و ۳، ۱ نمره منفی دارد.

لازم به ذکر است که با توجه به مشکلات به وجود آمده در حین برگزاری آزمون میان‌ترم در سامانه درس‌افزار، نحوه ازریابی نهایی درس ریاضی عمومی ۲ به شرح زیر می‌باشد:
1. روش اول: بر اساس ارزیابی اعلام شده قبلی که در آن نمره میان‌ترم از ۲، نمره کلاسی از ۱، نمره آزمون پایان ترم از ۱۱ و نمره تمرین‌های تحویلی از ۶ محاسبه می‌شود.
2. روش دوم: نمره تمرین‌های تحویلی از ۶، نمره کلاسی از ۱ و نمره آزمون پایان ترم از ۱۳ محاسبه می‌شود.

در پایان، بیشترین نمره محاسبه شده پس از اعمال روش‌های اول و دوم، به عنوان نمره نهایی هر دانشجو در نظر گرفته خواهد شد.

با آرزوی موفقیت

نمرات آزمون میان‌ترم معادلات دیفرانسیل
۰۶ خرداد ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

اطلاع می‌رساند، تصحیح اوراق آزمون میا‌ن‌ترم این درس به پایان رسیده است. برای مشاهده نمرات این آزمون می‌توانید به سامانه درس‌افزار مراجعه نمایید.
همچنین، پاسخ‌نامه و بارم‌بندی آزمون میا‌ن‌ترم در این آدرس قابل دسترسی است.
لازم به ذکر است که تصحیح سوالات این آزمون با دقت کافی و ارفاق انجام شده است. با این حال، می‌توانید با مراجعه به گوگل فرم از ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز جمعه مورخ ششم خرداد ماه درخواست بازبینی خود به حداکثر دو سوال را تا ساعت ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ هشتم خردادماه ثبت کنید.
خواهشمندیم قبل از ثبت درخواست بازبینی، موارد ذکر شده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت

سری پنجم تمرین‌های تحویلی ریاضی عمومی ۲
۰۳ خرداد ۱۴۰۱

با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲ (گروه‌های ۱ تا ۶)

سری پنجم تمرین‌های تحویلی این درس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ چهارم خرداد ماه در سامانه درس افزار تجمیعی بارگذاری خواهد شد.

مهلت تحویل پاسخ نامه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه مورخ ششم خرداد ماه است. همچنین، تحویل تمرین‌ها پس از این زمان با کسر نمره همراه خواهد بود. در ضمن پس از پایان روز شنبه مورخ هفتم خرداد ماه (ساعت ۲۳:۵۹) امکان تحویل تمرین سری پنجم وجود ندارد.

اطلاعات بیشتر درباره نحوه کسر نمره در صورت تاخیر در تحویل تمرین ها، در طرح درس ریاضی عمومی ۲ به این آدرس قابل مشاهده است.

خواهشمندیم پیش از ارسال پاسخ‌نامه‌‌های خود و به جهت از دست ندادن نمره تمرین و همچنین تسریع روال تصحیح برگه‌‌‌ ها، موارد زیر را به دقت مطالعه کرده و برای تحویل پاسخ‌نامه‌‌ها به این نکات عمل نمایید:

1. لازم است پاسخ‌نامه هر سوال را در محل اختصاص‌ یافته برای همان سوال در سامانه درس افزار بارگذاری کنید و حتما از بارگذاری درست پاسخ‌نامه خود مطمئن شوید.

2. نهایت توجه خود را در خوانا و مرتب نوشتن پاسخ نامه‌ها داشته باشید.

3. هنگام گرفتن عکس، مراقب لرزش دست خود باشید تا عکس‌ها کیفیت لازم را داشته باشند.

4. سعی کنید همه عکس هایی که تهیه می شوند با چرخش (rotate) یکسان باشند.

5. فایل پاسخ نامه ارسالی برای هر سوال فقط در قالب pdf باشد. از ارسال فایل zip یا عکس های جداگانه جدا خودداری فرمایید.

6. عکس هایی که از پاسخ نامه تهیه می شوند را حتما با نرم افزار camscanner اسکن نمایید تا هم حجم فایل کاهش یابد و هم پاسخ نامه ارسالی خوانا باشد.

7. لطفا قبل از ارسال پاسخ‌نامه از درستی فایل ارسالی خود مطمئن شوید. در صورتیکه فایل ارسالی اشتباه بوده یا قابل دسترسی نباشد و در زمان اعلام نمرات متوجه نادرستی فایل خود شوید، امکان ارسال مجدد پاسخ‌نامه وجود نخواهد داشت. توجه نمایید امکان ارسال مجدد پاسخ‌نامه صرفا در بازه تعیین شده مجاز است. ارسال پس از موعد مجاز مشمول جریمه کسر نمره بنا بر طرح درس خواهد شد.

8. تقاضا می شود که پاسخ‌‌نامه هر سوال حتما در سامانه cw بارگذاری شود و اکیدا از ارسال پاسخ نامه از طریق ایمیل خودداری نمایید. لذا، حتما از دسترسی خود به سامانه درس افزار درس تجمیعی مطمئن شوید.

با آرزوی موفقیت


آزمون میان‌ترم ریاضی مهندسی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی مهندسی (گروه‌های ۱ و ۲)


برای مشاهده ریز نمرات آزمون میان‌ترم این درس میتوانید به سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی، نیمسال دوم ۰۰-۰۱، بخش نمرات مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است که تصحیح سوالات این آزمون با دقت کافی و ارفاق انجام شده است. با این حال، میتوانید با مراجعه به گوگل فرم از ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماهدرخواست بازبینی خود به حداکثر دو سوال را تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه ثبت کنید.

خواهشمندیم قبل از ثبت درخواست بازبینی، موارد ذکر شده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید. همچنین، در صورت تشخیص، ممکن است از دانشجویی که تقاضای بازبینی داده است، خواسته شود یا به صورت حضوری یا از طریق سامانه کلاس مجازی درس، دلایل درخواست بازبینی‌ خود را به صورت شفاهی ارائه کند. بعلاوه، دانشجو باید با آمادگی کاملی نسبت به پاسخ‌نامه خود و مباحث درسی مربوطه در جلسه بازبینی شرکت نماید.

با آرزوی موفقیت


آزمون میان‌ترم ریاضی عمومی ۲
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲ (گروه‌های ۱ تا ۶)

آزمون میان‌ترم این درس روز پنج‌شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه رأس ساعت ۹ صبح در سامانه درس‌افزار cw برگزار می‌شود. مدت این آزمون ۶۰ دقیقه است.

توجه داشته باشید که با توجه به محدودیت زمان آزمون، تاخیر در حضور، می‌تواند باعث از دست دادن نمره آزمون شود.
این آزمون دارای ۵۶ سوال است که از آنها ۵۲ سوال صحیح−غلط و ۴ سوال چند گزینه‌ای است. با توجه به تعداد سوال‌ها و زمان پاسخ‌گویی، لطفاً زمان‌بندی مناسب انجام دهید و از صرف وقت زیاد برای حل یک سوال بپرهیزید. پاسخ درست به هر سوال صحیح−غلط ۲ نمره دارد و پاسخ نادرست به آن ۱ نمره منفی دارد. پاسخ درست به هر سوال چند گزینه‌ای ۴ نمره دارد و پاسخ نادرست به هر کدام از آنها ۱ نمره منفی دارد.
توجه کنید که بعد از گذشتن از یک سوال امکان پاسخ‌گویی یا تغییر پاسخ یا بازگشت به آن وجود ندارد.
مباحث آزمون شامل مطالب تدریس‌شده در کلاس‌های درس از ابتدای ترم تا انتهای فصل ۱۳ مرجع اصلی درس است.
دانشجویان محترم در طول این آزمون، مجاز به هیچ‌گونه مشورت، استفاده از کتاب، جزوه، اینترنت و یا دیگر منابع برای پاسخ‌گویی به سوالات و یا خروج از صفحه‌ی امتحان و یا بستن صفحه‌ی آن نیستید. هم‌فکری با دیگران در رابطه با سوالات تخلف محسوب می‌شود.
لطفاً پیش از برگزاری آزمون برای ایجاد تمرکز بهتر، مکان آرامی را برای پاسخگویی به سؤالات در نظر بگیرید.
قبل از شروع امتحان از دسترسی به یک اتصال اینترنت پایدار اطمینان حاصل کنید. با توجه به احتمال قطع برق یا اینترنت، راهکارهای پشتیبان (استفاده از اینترنت موبایل، پاوربانک و ...) را پیش بینی کنید.

تذکر مهم: دانشجویان محترمی که از محوطه فیزیکی دانشگاه یا خوابگاه در آزمون شرکت می‌کنند، علاوه بر اتصال به سامانه cw از طریق شبکه محلی دانشگاه، از اتصال به اینترنت هم اطمینان حاصل کنند.

با آرزوی موفقیت
آزمون میان‌ترم معادلات دیفرانسیل
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

به اطلاع می‌رساند که آزمون میان‌ترم در روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ ماه رأس ساعت ۱۴ شروع شده و تا ساعت ۱۲ (۱۲ ظهر) روز جمعه ۱۶ اردیبهشت‌ ماه ادامه خواهد داشت.

این آزمون به صورت آنلاین در سامانه درس‌افزار cw برگزار شده و دانشجویان محترم در زمان مشخص‌شده، با مراجعه به سامانه درس‌افزار cw می‌توانند سؤالات آزمون را مشاهده نمایند و از ابتدای برگزاری آزمون تا ساعت ۱۲ ظهر جمعه مجاز خواهند بود پاسخ‌های خود را در محل مشخص‌شده در این سامانه بارگذاری کنند.

مباحث آزمون شامل مطالب تدریس‌شده در کلاس‌های درس از ابتدای ترم تا انتهای سری فوریه است.

برای پاسخگویی به سؤالات آزمون تنها مراجعه به کتاب منبع درس و جزوه اساتید بلامانع است و استفاده از منابع دیگر نظیر اینترنت مجاز نیست؛ هم‌چنین هر فرد باید به طور شخصی و بدون هم‌فکری با دیگر دانشجویان اقدام به پاسخگویی به سؤالات نماید.


با آرزوی موفقیت

تمرین تحویلی سری چهارم ریاضی عمومی ۲
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲ (گروه‌های ۱ تا ۶)

سری چهارم تمرین‌های تحویلی این درس ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ هفتم اردیبهشت ماه در سامانه درس افزار تجمیعی بارگذاری خواهد شد.
مهلت تحویل پاسخ سوال اول تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه مورخ نهم اردیبهشت ماه و مهلت تحویل پاسخ سوال دوم تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه است. همچنین، تحویل تمرین ها پس از این زمان با کسر نمره همراه خواهد بود. در ضمن پس از پایان روز شنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه (ساعت ۲۳:۵۹) امکان تحویل پاسخ‌ سوال اول و پس از پایان روز شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه (ساعت ۲۳:۵۹) امکان تحویل پاسخ سوال دوم وجود ندارد.

اطلاعات بیشتر درباره نحوه کسر نمره در صورت تاخیر در تحویل تمرین ها، در طرح درس ریاضی عمومی ۲ به این آدرس قابل مشاهده است.

خواهشمندیم پیش از ارسال پاسخ‌نامه‌‌های خود و به جهت از دست ندادن نمره تمرین و همچنین تسریع روال تصحیح برگه‌‌‌ ها، موارد زیر را به دقت مطالعه کرده و برای تحویل پاسخ‌نامه‌ها به این نکات عمل نمایید:

1. لازم است پاسخ‌نامه‌ هر سوال را در محل اختصاص‌ یافته برای همان سوال در سامانه درس افزار بارگذاری کنید و حتما از بارگذاری درست پاسخ‌نامه خود مطمئن شوید.
2. نهایت توجه خود را در خوانا و مرتب نوشتن پاسخ نامه‌ها داشته باشید.
3. هنگام گرفتن عکس، مراقب لرزش دست خود باشید تا عکس ها کیفیت لازم را داشته باشند.
4. سعی کنید همه عکس هایی که تهیه می شوند با چرخش (rotate) یکسان باشند.
5. فایل پاسخ نامه ارسالی برای هر سوال فقط در قالب pdf باشد. از ارسال فایل zip یا عکس های جداگانه جدا خودداری فرمایید.
6. عکس هایی که از پاسخ نامه تهیه می شوند را حتما با نرم افزار camscanner اسکن نمایید تا هم حجم فایل کاهش یابد و هم پاسخ نامه ارسالی خوانا باشد.
7. لطفا قبل از ارسال پاسخ‌نامه از درستی فایل ارسالی خود مطمئن شوید. در صورتیکه فایل ارسالی اشتباه بوده یا قابل دسترسی نباشد و در زمان اعلام نمرات متوجه نادرستی فایل خود شوید، امکان ارسال مجدد پاسخ‌نامه وجود نخواهد داشت. توجه نمایید امکان ارسال مجدد پاسخ‌نامه صرفا در بازه تعیین شده مجاز است. ارسال پس از موعد مجاز مشمول جریمه کسر نمره بنا بر طرح درس خواهدشد.
8. تقاضا می شود که پاسخ‌‌نامه هر سوال حتما در سامانه cw بارگذاری شود و اکیدا از ارسال پاسخ نامه از طریق ایمیل خودداری نمایید. لذا، حتما از دسترسی خود به سامانه درس افزار درس تجمیعی مطمئن شوید.با آرزوی موفقیت

آزمون میان‌ترم درس ریاضی عمومی ۱
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

با سلام،
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

به اطلاع می‌رساند محتوای آزمون میان‌ترم این درس از چهار فصل اول کتاب درسی است. آزمون روز دوشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰ در سامانه درس‌افزار cw به صورت تشریحی برگزار خواهد شد.

با آرزوی موفقیت


آزمون میان‌ترم درس ریاضی مهندسی
۳۰ فروردین ۱۴۰۱

با سلام،
دانشجویان محترم درس ریاضی مهندسی (گروه‌های ۱ و ۲)


آزمون میان‌ترم این درس روز پنج‌شنبه مورخ هشتم اردیبهشت ماه، رأس ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.
مدت زمان آزمون هفت ساعت است (یعنی تا ساعت ۱۷). اما به دلیل ماه مبارک رمضان، به منظور رفاه حال دانشجویان، زمان آزمون تا ساعت ۱۹ تمدید می‌شود (یعنی از ساعت ۱۰ تا ۱۹). البته ارسال هر چه سریعتر پاسخ‌نامه بعد از ساعت ۱۷، تأثیر مثبت در نمره نهایی خواهد داشت.
‌سوالات آزمون از طریق ایمیل aminlouee@gmail.com برای شما ارسال خواهد شد. همچنین، سوالات در همین ساعت، در سامانه درس افزار cw، گروه ثبت نامی نیز بارگذاری می‌ شود. دانشجویان باید پاسخ‌نامه خود را فقط به‌ صورت یک فایل pdf در پاسخ به ایمیل دریافت سوالات، ارسال (Reply) کنند. علاوه بر این، لازم است پاسخ‌نامه را در cw گروه ثبت نامی نیز حتما بارگذاری نمایند.

آزمون شامل ۷ سوال است:
یک سوال از مبحث سری فوریه و تبدیلات انتگرالی و کاربردهای آن‌ها در محاسبه سری‌های عددی و انتگرال‌‌، یک سوال از تبدیلات انتگرالی نامتناهی در حل معادلات پاره‌ای، سه سوال از پایه یا تبدیلات فوریه متناهی (یک سوال از پایه‌های دوگانه یا سه‌گانه، یک سوال از معادله لاپلاس در مختصات قطبی و یک سوال کلی دیگر هم از پایه یا تبدیلات متناهی)، یک سوال ترکیبی از تبدیلات متناهی و نامتناهی (انتگرالی) و نهایتا یک سوال از روش دالامبر برای حل یک مسئله کُشی (هذلولوی).

لازم به ذکر است ۳۰ دقیقه زمان برای بارگذاری پاسخ‌نامه خود در سامانه cw گروه خود، در محل اختصاص یافته، و ارسال (Reply) آن به ایمیل دریافت سوالات، برای شما در نظر گرفته شده است (یعنی تا ساعت ۱۹:۳۰).

خواهشمند است به نکات زیر توجه نمایید:
بارم همه سوالات آزمون با هم برابر است.
امکان تمدید دوباره زمان آزمون در روز برگزاری مقدور نمی‌باشد.

با آرزوی موفقیت


اطلاعیه کلاس حل تمرین درس ریاضی مهندسی
۲۷ فروردین ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی مهندسی (گرو‌های ۱ و ۲)

به اطلاع می‌رساند کلاس حل تمرین چهارشنبه ساعت ۱۳ تا ۱۵ این درس از این هفته تا پایان نیمسال در کلاس الف ۱۳ (ساختمان ابن سینا اتاق ۱۱۳) برگزار خواهد شد.

با آرزوی موفقیت

اطلاعیه تمرین تحویلی سری سوم درس ریاضی عمومی ۲
۲۴ فروردین ۱۴۰۱

با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲ (گروه‌های ۱ تا ۶)

سری سوم تمرین‌های تحویلی این درس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه در سامانه درس افزار تجمیعی بارگذاری خواهد شد.
مهلت تحویل پاسخ نامه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه مورخ بیست و ششم فروردین ماه است. همچنین، تحویل تمرین ها پس از این زمان با کسر نمره همراه خواهد بود. در ضمن پس از پایان روز شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه (ساعت ۲۳:۵۹) امکان تحویل تمرین سری سوم وجود ندارد.
اطلاعات بیشتر درباره نحوه کسر نمره در صورت تاخیر در تحویل تمرین ها، در طرح درس ریاضی عمومی ۲ به این آدرس قابل مشاهده است.

خواهشمندیم پیش از ارسال پاسخ‌نامه‌‌های خود و به جهت از دست ندادن نمره تمرین و همچنین تسریع روال تصحیح برگه‌‌‌ ها، موارد زیر را به دقت مطالعه کرده و برای تحویل پاسخ‌نامه‌ها به این نکات عمل نمایید:

1. لازم است پاسخ‌نامه هر سوال را در محل اختصاص‌ یافته برای همان سوال در سامانه درس افزار بارگذاری کنید و حتما از بارگذاری درست پاسخ‌نامه خود مطمئن شوید.
2. نهایت توجه خود را در خوانا و مرتب نوشتن پاسخ نامه‌ها داشته باشید.
3. هنگام گرفتن عکس، مراقب لرزش دست خود باشید تا عکس ها کیفیت لازم را داشته باشند.
. سعی کنید همه عکس هایی که تهیه می شوند با چرخش (rotate) یکسان باشند.
5. فایل پاسخ نامه ارسالی برای هر سوال فقط در قالب pdf باشد. از ارسال فایل zip یا عکس های جداگانه جدا خودداری فرمایید.
6. عکس هایی که از پاسخ نامه تهیه می شوند را حتما با نرم افزار camscanner اسکن نمایید تا هم حجم فایل کاهش یابد و هم پاسخ نامه ارسالی خوانا باشد.
7. لطفا قبل از ارسال پاسخ‌نامه از درستی فایل ارسالی خود مطمئن شوید. در صورتیکه فایل ارسالی اشتباه بوده یا قابل دسترسی نباشد و در زمان اعلام نمرات متوجه نادرستی فایل خود شوید، امکان ارسال مجدد پاسخ‌نامه وجود نخواهد داشت. توجه نمایید امکان ارسال مجدد پاسخ‌نامه صرفا در بازه تعیین شده مجاز است. ارسال پس از موعد مجاز مشمول جریمه کسر نمره بنا بر طرح درس خواهدشد.
8. تقاضا می شود که پاسخ‌‌نامه هر سوال حتما در سامانه cw بارگذاری شود و اکیدا از ارسال پاسخ نامه از طریق ایمیل خودداری نمایید. لذا، حتما از دسترسی خود به سامانه درس افزار درس تجمیعی مطمئن شوید.

با آرزوی موفقیت

اولین اطلاعیه درس ریاضی عمومی ۲ در سال ۱۴۰۱
۰۲ فروردین ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲ (گروه‌های ۱ تا ۶)

سری دوم تمرین‌های تحویلی این درس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ سوم فروردین ماه در سامانه درس افزار تجمیعی بارگذاری خواهد شد.

مهلت تحویل پاسخ نامه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه مورخ نوزدهم فروردین ماه است. همچنین، تحویل تمرین ها پس از این زمان با کسر نمره همراه خواهد بود. در ضمن پس از پایان روز شنبه مورخ بیستم فروردین ماه (ساعت ۲۳:۵۹) امکان تحویل تمرین سری دوم وجود ندارد.

اطلاعات بیشتر درباره نحوه کسر نمره در صورت تاخیر در تحویل تمرین ها، در طرح درس ریاضی عمومی ۲ به این آدرس قابل مشاهده است.

خواهشمندیم پیش از ارسال پاسخ‌نامه‌‌های خود و به جهت از دست ندادن نمره تمرین و همچنین تسریع روال تصحیح برگه‌‌‌ ها، موارد زیر را به دقت مطالعه کرده و برای تحویل پاسخ‌نامه‌ها به این نکات عمل نمایید:

۱. لازم است پاسخ‌نامه هر سوال را در محل اختصاص‌ یافته برای همان سوال در سامانه درس افزار بارگذاری کنید و حتما از بارگذاری درست پاسخ‌نامه خود مطمئن شوید.
۲. نهایت توجه خود را در خوانا و مرتب نوشتن پاسخ نامه‌ها داشته باشید.
۳. هنگام گرفتن عکس، مراقب لرزش دست خود باشید تا عکس ها کیفیت لازم را داشته باشند.
۴. سعی کنید همه عکس هایی که تهیه می شوند با چرخش (rotate) یکسان باشند.
۵. فایل پاسخ نامه ارسالی برای هر سوال فقط در قالب pdf باشد. از ارسال فایل zip یا عکس های جداگانه جدا خودداری فرمایید.
۶. عکس هایی که از پاسخ نامه تهیه می شوند را حتما با نرم افزار camscanner اسکن نمایید تا هم حجم فایل کاهش یابد و هم پاسخ نامه ارسالی خوانا باشد.
۷. لطفا قبل از ارسال پاسخ‌نامه از درستی فایل ارسالی خود مطمئن شوید. در صورتیکه فایل ارسالی اشتباه بوده یا قابل دسترسی نباشد و در زمان اعلام نمرات متوجه نادرستی فایل خود شوید، امکان ارسال مجدد پاسخ‌نامه وجود نخواهد داشت. توجه نمایید امکان ارسال مجدد پاسخ‌نامه صرفا در بازه تعیین شده مجاز است. ارسال پس از موعد مجاز مشمول جریمه کسر نمره بنا بر طرح درس خواهد شد.
۸. تقاضا می شود که پاسخ‌‌نامه هر سوال حتما در سامانه cw بارگذاری شود و اکیدا از ارسال پاسخ نامه از طریق ایمیل خودداری نمایید. لذا، حتما از دسترسی خود به سامانه درس افزار درس تجمیعی مطمئن شوید.

با آرزوی موفقیت

اطلاعیه شماره ۳ درس ریاضی عمومی ۲
۱۱ اسفند ۱۴۰۰

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲ (گروه‌های ۱ تا ۶)

به اطلاع میرساند که نسخه اصلاح شده سوال ۳ تمرین‌های تحویلی سری اول روی سامانه درس افزار قرار گرفته است. لازم به ذکر است مهلت ارسال پاسخ‌نامه این سوال (فقط سوال ۳) تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه مورخ بیست و هفتم اسفند ماه تمدید شد. با توجه به تمدید یک هفته‌ای، پس از پایان روز جمعه (ساعت ۲۳:۵۹) امکان ارسال با تاخیر پاسخ‌نامه این سوال نیز وجود نخواهد داشت.

با آرزوی موفقیت


اطلاعیه شماره ۲ درس ریاضی عمومی ۲
۱۱ اسفند ۱۴۰۰

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲ (گروه‌های ۱ تا ۶)

سری اول تمرین‌های تحویلی این درس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفند ماه در سامانه درس افزار تجمیعی بارگذاری خواهد شد.
مهلت تحویل پاسخ نامه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه مورخ بیستم اسفند ماه است. همچنین، تحویل تمرین ها پس از این زمان با کسر نمره همراه خواهد بود. در ضمن پس از پایان روز شنبه (ساعت ۲۳:۵۹) امکان تحویل تمرین سری اول وجود ندارد.
اطلاعات بیشتر درباره نحوه کسر نمره در صورت تاخیر در تحویل تمرین ها، در طرح درس ریاضی عمومی ۲ به این آدرس قابل مشاهده است.
خواهشمندیم پیش از ارسال پاسخ‌نامه‌های خود و به جهت از دست ندادن نمره تمرین و همچنین تسریع روال تصحیح برگه‌ها، موارد زیر را به دقت مطالعه کرده و برای تحویل پاسخ‌نامه‌ها به این نکات عمل نمایید:
۱. لازم است پاسخ‌نامه هر سوال را در محل اختصاص‌ یافته برای همان سوال در سامانه درس افزار بارگذاری کنید و حتما از بارگذاری درست پاسخ‌نامه خود مطمئن شوید.
۲. نهایت توجه خود را در خوانا و مرتب نوشتن پاسخ نامه‌ها داشته باشید.
۳. هنگام گرفتن عکس، مراقب لرزش دست خود باشید تا عکس ها کیفیت لازم را داشته باشند.
۴. سعی کنید همه عکس هایی که تهیه می شوند با چرخش (rotate) یکسان باشند.
۵. فایل پاسخ نامه ارسالی برای هر سوال فقط در قالب pdf باشد. از ارسال فایل zip یا عکس های جداگانه جدا خودداری فرمایید.
۶. عکس هایی که از پاسخ نامه تهیه می شوند را حتما با نرم افزار camscanner اسکن نمایید تا هم حجم فایل کاهش یابد و هم پاسخ نامه ارسالی خوانا باشد.
۷. لطفا قبل از ارسال پاسخ‌نامه از درستی فایل ارسالی خود مطمئن شوید. در صورتیکه فایل ارسالی اشتباه بوده یا قابل دسترسی نباشد و در زمان اعلام نمرات متوجه نادرستی فایل خود شوید، امکان ارسال مجدد پاسخ‌نامه وجود نخواهد داشت. توجه نمایید امکان ارسال مجدد پاسخ‌نامه صرفا در بازه تعیین شده مجاز است. ارسال پس از موعد مجاز مشمول جریمه کسر نمره بنا بر طرح درس خواهد شد.
۸. تقاضا می شود که پاسخ‌‌نامه هر سوال حتما در سامانه cw بارگذاری شود و اکیدا از ارسال پاسخ نامه از طریق ایمیل خودداری نمایید. لذا، حتما از دسترسی خود به سامانه درس افزار درس تجمیعی مطمئن شوید.

با آرزوی موفقیت

اطلاعیه شماره ۱ درس ریاضی عمومی ۲
۱۱ اسفند ۱۴۰۰

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲ (گروه‌های ۱ تا ۶)

به اطلاع میرساند، به منظور هماهنگی بیشتر اساتید درس در مطالب مورد نیاز برای پاسخ به تمرین تحویلی سری اول، تمرین مذکور چهارشنبه هفته آینده مورخ هجدهم اسفند ماه رأس ساعت ۹ صبح در سامانه درس افزار cw بارگذاری خواهد شد. همچنین، مطابق بخش ارزشیابی در طرح درس، سری دوم تمرین‌های تحویلی ساعت ۹ صبح چهارشنبه مورخ سوم فروردین ماه در سامانه درس افزار قرار خواهد گرفت. اما، زمان تحویل آن به دلیل تعطیلات نوروز تا دو هفته تمدید خواهد شد.
لازم به ذکر است که برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ارزشیابی می‌توانید به طرح درس ریاضی عمومی ۲ به این آدرس مراجعه فرمایید.

با آرزوی موفقیت

آغاز ترم جدید
۲۳ بهممن ۱۴۰۰
دانشجویان گرامی دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
سلام،
در طول این ترم از طریق این سایت می‌توانید از اطلاعیه‌ها، تمرین‌ها، نمرات و ... مربوط دروس خود آگاه شوید.

با آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه شما عزیزان