صفحه اصلی

ریاضی مهندسی
۱۰ آبان ۹۹


لینک برگزاری کلاس‌های حل تمرین
۱۱ مهر ۹۹
دانشجویان محترم
کلاس های حل تمرین تمامی دروس پایه دانشکده ریاضی از شنبه ۱۲ مهر ماه طبق برنامه اعلام شده و از طریق لینک های زیر برگزار خواهد شد:

لینک کلاس حل تمرین درس ریاضی عمومی ۱(گروه ۶):
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/mh.fakharan92

لینک کلاس حل تمرین درس ریاضی عمومی ۲:
https://vc.sharif.edu/ch/calculus-2-ta

لینک کلاس حل تمرین درس معادلات دیفرانسیل:
https://vc.sharif.edu/ch/differential-equation-ta

لینک کلاس حل تمرین درس ریاضی مهندسی:
https://vc.sharif.edu/ch/engineering-math-ta

با آرزوی موفقیت
معادلات دیفرانسیل
۳ مهر ۹۹
دانشجویان گرامی درس معادلات دیفرانسیل
با مراجعه به بخش طرح درس می‌توانید از توضیحات مروبط به درس معادلات دیفرانسیل اعم از سرفصل‌ها، زمان امتحانات و آزمونک‌ها، کلاس‌های حل تمرین و ... آگاه شوید.