اطلاعیه ها

نمرات نهایی پایان‌ترم ریاضی عمومی ۲
۱۸ بهمن ۹۸
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۲
با سلام

نمرات نهایی پایان‌ترم درس ریاضی ۲ پس از تجدید نظر در بخش نمرات قابل دسترسی است

خلاصه وضعیت بررسی اعتراض‌های پایان‌ترم درس ریاضی ۲ به شرح زیر است

تعداد کل اعتراض‌ها: 96 مورد
تغییر ۵ نمره و کمتر: 43 مورد
تغییر بالای ۵ نمره: 7 مورد

با تشکر و احترام
گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
نمرات پایان‌ترم ریاضی عمومی ۱
۱۳ بهمن ۹۸
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۱
با سلام

ضمن اعلان نمرات پایان‌ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می‌نماییم:
برای دیدن نمرات آزمون پایان‌ترم به بخش نمرات مراجعه فرمایید.
درخواست تجديد نظر با مراجعه به به بخش این صفحه و تکمیل فرم مربوطه قابل ارسال است.

لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه فرمایید:

 • آخرین مهلت ثبت درخواست، ساعت ١٠ صبح روز چهارشنبه ۱۶ بهمن است.

 • هر دانشجو می‌تواند درخواست بازبینی مجدد را حداکثر برای دو سوال و با ارائه دلایل و توضیحات کافی ارائه دهد. در صورت ثبت درخواست بازبینی برای بیشتر از دو سوال، به هیچ کدام از درخواست‌های بازبینی رسیدگی نخواهد شد.

 • لطفا پیش از ارائه هرگونه درخواست بازبینی، با مراجعه به پاسخ‌نامه منتشر شده، از دلایل درخواست خود اطمینان حاصل کنید و این دلایل را به همراه توضیحات کافی در فرم درخواست قید فرمایید.

 • درخواست‌های بازبینی که با ارائه توضحات مستدل کافی همراه نباشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. به طور خاص از درج عبارتهاى «لطفا با ارفاق بيشترى تصحيح كنيد»، «راه حل من مستحق نمره بيشترى است»، «لطفا مجددا بررسى كنيد. با تشكر!» و عبارتهاى مشابه خوددارى كنيد.


در نهایت توجه فرمایید که ارائه درخواست‌های منطقی و مستدل قطعا موجب بالارفتن روال تصحیح و دقت بیشتر در تعیین نمرات نهایی خواهد بود. لذا خواهشمند است از هرگونه درخواست بازبینی بدون دلیل خودداری فرمایید. بدیهی است با توجه به دقت اضافی که برای بررسی درخواست‌های بازبینی توسط گروه مصححین صرف خواهد شد، احتمال هرنوع تغییر نمره مثبت و یا منفی پس از بررسی هر یک از درخواست‌های بازبینی وجود دارد.

با تشکر و احترام
گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
نمرات پایان‌ترم ریاضی عمومی ۲
۸ بهمن ۹۸
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۲
با سلام

ضمن اعلان نمرات پایان‌ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می‌نماییم:
برای دیدن نمرات آزمون پایان‌ترم به بخش نمرات مراجعه فرمایید.
درخواست تجديد نظر با مراجعه به به بخش این صفحه و تکمیل فرم مربوطه قابل ارسال است.

لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه فرمایید:

 • آخرین مهلت ثبت درخواست، ساعت ١٠ صبح روز شنبه ۱۲ بهمن است.

 • هر دانشجو می‌تواند درخواست بازبینی مجدد را حداکثر برای دو سوال و با ارائه دلایل و توضیحات کافی ارائه دهد. در صورت ثبت درخواست بازبینی برای بیشتر از دو سوال، به هیچ کدام از درخواست‌های بازبینی رسیدگی نخواهد شد.

 • لطفا پیش از ارائه هرگونه درخواست بازبینی، با مراجعه به پاسخ‌نامه منتشر شده، از دلایل درخواست خود اطمینان حاصل کنید و این دلایل را به همراه توضیحات کافی در فرم درخواست قید فرمایید.

 • درخواست‌های بازبینی که با ارائه توضحات مستدل کافی همراه نباشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. به طور خاص از درج عبارتهاى «لطفا با ارفاق بيشترى تصحيح كنيد»، «راه حل من مستحق نمره بيشترى است»، «لطفا مجددا بررسى كنيد. با تشكر!» و عبارتهاى مشابه خوددارى كنيد.


در نهایت توجه فرمایید که ارائه درخواست‌های منطقی و مستدل قطعا موجب بالارفتن روال تصحیح و دقت بیشتر در تعیین نمرات نهایی خواهد بود. لذا خواهشمند است از هرگونه درخواست بازبینی بدون دلیل خودداری فرمایید. بدیهی است با توجه به دقت اضافی که برای بررسی درخواست‌های بازبینی توسط گروه مصححین صرف خواهد شد، احتمال هرنوع تغییر نمره مثبت و یا منفی پس از بررسی هر یک از درخواست‌های بازبینی وجود دارد.

با تشکر و احترام
گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
نمرات پایان‌ترم معادلات دیفرانسیل
۷ بهمن ۹۸
دانشجویان گرامی درس معادلات دیفرانسیل
با سلام

ضمن اعلان نمرات پایان‌ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می‌نماییم:
برای دیدن نمرات آزمون پایان‌ترم به بخش نمرات مراجعه فرمایید.
درخواست تجديد نظر با مراجعه به به بخش این صفحه و تکمیل فرم مربوطه قابل ارسال است.

لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه فرمایید:

 • آخرین مهلت ثبت درخواست، ساعت ١٠ صبح روز پنجشنبه ۱۰ بهمن است.

 • هر دانشجو می‌تواند درخواست بازبینی مجدد را حداکثر برای دو سوال و با ارائه دلایل و توضیحات کافی ارائه دهد. در صورت ثبت درخواست بازبینی برای بیشتر از دو سوال، به هیچ کدام از درخواست‌های بازبینی رسیدگی نخواهد شد.

 • لطفا پیش از ارائه هرگونه درخواست بازبینی، با مراجعه به پاسخ‌نامه منتشر شده، از دلایل درخواست خود اطمینان حاصل کنید و این دلایل را به همراه توضیحات کافی در فرم درخواست قید فرمایید.

 • درخواست‌های بازبینی که با ارائه توضحات مستدل کافی همراه نباشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. به طور خاص از درج عبارتهاى «لطفا با ارفاق بيشترى تصحيح كنيد»، «راه حل من مستحق نمره بيشترى است»، «لطفا مجددا بررسى كنيد. با تشكر!» و عبارتهاى مشابه خوددارى كنيد.


در نهایت توجه فرمایید که ارائه درخواست‌های منطقی و مستدل قطعا موجب بالارفتن روال تصحیح و دقت بیشتر در تعیین نمرات نهایی خواهد بود. لذا خواهشمند است از هرگونه درخواست بازبینی بدون دلیل خودداری فرمایید. بدیهی است با توجه به دقت اضافی که برای بررسی درخواست‌های بازبینی توسط گروه مصححین صرف خواهد شد، احتمال هرنوع تغییر نمره مثبت و یا منفی پس از بررسی هر یک از درخواست‌های بازبینی وجود دارد.

با تشکر و احترام
گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
نمرات پایان‌ترم ریاضی مهندسی
۷ بهمن ۹۸
دانشجویان گرامی درس ریاضی مهندسی
با سلام

ضمن اعلان نمرات پایان‌ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می‌نماییم:
برای دیدن نمرات آزمون پایان‌ترم به بخش نمرات مراجعه فرمایید.
درخواست تجديد نظر با مراجعه به به بخش این صفحه و تکمیل فرم مربوطه قابل ارسال است.

لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه فرمایید:

 • آخرین مهلت ثبت درخواست، ساعت ١٠ صبح روز پنجشنبه ۱۰ بهمن است.

 • هر دانشجو می‌تواند درخواست بازبینی مجدد را حداکثر برای دو سوال و با ارائه دلایل و توضیحات کافی ارائه دهد. در صورت ثبت درخواست بازبینی برای بیشتر از دو سوال، به هیچ کدام از درخواست‌های بازبینی رسیدگی نخواهد شد.

 • لطفا پیش از ارائه هرگونه درخواست بازبینی، با مراجعه به پاسخ‌نامه منتشر شده، از دلایل درخواست خود اطمینان حاصل کنید و این دلایل را به همراه توضیحات کافی در فرم درخواست قید فرمایید.

 • درخواست‌های بازبینی که با ارائه توضحات مستدل کافی همراه نباشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. به طور خاص از درج عبارتهاى «لطفا با ارفاق بيشترى تصحيح كنيد»، «راه حل من مستحق نمره بيشترى است»، «لطفا مجددا بررسى كنيد. با تشكر!» و عبارتهاى مشابه خوددارى كنيد.


در نهایت توجه فرمایید که ارائه درخواست‌های منطقی و مستدل قطعا موجب بالارفتن روال تصحیح و دقت بیشتر در تعیین نمرات نهایی خواهد بود. لذا خواهشمند است از هرگونه درخواست بازبینی بدون دلیل خودداری فرمایید. بدیهی است با توجه به دقت اضافی که برای بررسی درخواست‌های بازبینی توسط گروه مصححین صرف خواهد شد، احتمال هرنوع تغییر نمره مثبت و یا منفی پس از بررسی هر یک از درخواست‌های بازبینی وجود دارد.

با تشکر و احترام
گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
کلاس حل تمرین ویژه امتحان پایان‌ترم ریاضی عمومی ۱
۲۴ دی ۹۸
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۱
با سلام و احترام

کلاس‌های حل تمرین ویژه امتحان پایان‌ترم درس ریاضی عمومی ۱ به شرح زیر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در تالار ۶ تشکیل خواهد شد:

روز شنبه مورخ ۲۸ دی ماه آقای فخاران
روز یک‌شنبه مورخ ۲۹ دی ماه آقای شعبانی
روز دوشنبه مورخ ۳۰ دی ماه آقای پورسلطانی
روز سه‌شنبه مورخ ۰۱ بهمن ماه آقای احمدزاده

لازم به ذکر است که در هر کدام از این جلسات یک سری سوال متفاوت حل خواهد شد. لذا حضور در تمامی جلسات می‌تواند برای دانشجویان مفید باشد.

اخبار مربوط به دروس سرویس دانشکده را از طرق زیر می‌توانید پیگیری نمایید:
http://calculus.math.sharif.edu
https://t.me/math_basic_courses

با آرزوی موفقیت و سربلندی شما،
گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
⁨کلاس‌های رفع اشکال درس ریاضی عمومی ۲
۲۴ دی ۹۸
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۲
با سلام و احترام

کلاس‌های رفع اشکال درس ریاضی عمومی ۲ به‌صورت زیر می‌باشد:
روز دوشنبه، ۳۰ دی ماه در تالار ۲، ساعت ۴ تا ۶.
روز سه‌شنبه، ۱ بهمن ماه در کلاس الف ۲۱، ساعت ۴ تا ۶.
حل تمرین معادلات دیفرانسیل
۲۲ دی ۹۸
دانشجویان گرامی درسمعادلات دیفرانسیل
با سلام و احترام

کلاس رفع اشکال درس معادلات دیفرانسیل روز سه شنبه ۲۴ دی ماه، ساعت ۵ تا ۷ در کلاس الف ۱۱ تشکیل خواهد شد.
رفع اشکال درس ریاضی مهندسی
۱۷ دی ۹۸
دانشجویان گرامی درس ریاضی مهندسی
با سلام و احترام

دانشجویان این درس می توانند برای رفع اشکال امتحان پایان ترم در روزهای ۳۰ دی و ۱ بهمن به ترتیب از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و از ساعت ۱۵ الی ۱۷ به اتاق ۱۱۹ دانشکده ریاضی مراجعه کنند.
عدم تشکیل کلاس معادلات دیفرانسیل
۱۰ دی ۹۸
دانشجویان گرامی درس معادلات دیفرانسیل
با سلام و احترام

کلاس حل تمرین این درس امروز سه‌شنبه ۱۰ دی ماه تشکیل نمی‌شود. زمان و مکان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
نمرات نهایی میان‌ترم ریاضی مهندسی
۳ دی ۹۸
دانشجویان گرامی درس ریاضی مهندسی
با سلام و احترام

نمرات نهایی میان ترم درس ریاضی مهندسی پس از تجدید نظر در بخش نمرات قابل دسترسی است.

خلاصه وضعیت بررسی اعتراض‌های میان‌ترم درس ریاضی مهندسی به شرح زیر است:

تعداد کل اعتراض‌ها: ۷۰ مورد
تغییر ۳ نمره و کمتر: ۱۴ مورد
تغییر بالای ۳ نمره: ۹ مورد


با آرزوی موفقت و سربلندی شما
گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
نمرات نهایی میان‌ترم ریاضی عمومی ۱
۳ دی ۹۸
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۱
با سلام و احترام

نمرات نهایی میان ترم درس ریاضی عمومی ۱ پس از تجدید نظر در بخش نمرات قابل دسترسی است.

به علت وجود اشکال در تصحیح سوال ۵، این سوال مجددا تصحیح شده و نمره تعداد زیادی از دانشجویان تغییر کرده است.

تعداد کل اعتراض‌های سوال‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۶: ۳۹۰
تعداد تغییر ۳ نمره یا کمتر: ۱۰۷
تعداد تغییر بیش از ۳ نمره: ۵۸
کاهش نمره: ۳

با آرزوی موفقت و سربلندی شما
گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
نمرات نهایی میان‌ترم معادلات دیفرانسیل
۳ دی ۹۸
دانشجویان گرامی درس معادلات دیفرانسیل
با سلام و احترام

نمرات نهایی میان ترم درس معادلات دیفرانسیل پس از تجدید نظر در بخش نمرات قابل دسترسی است.

خلاصه وضعیت بررسی اعتراض‌های میان‌ترم درس معادلات دیفرانسیل به شرح زیر است:

تعداد کل اعتراض‌ها: ۱۶۳ مورد
تغییر ۵ نمره و کمتر: ۵۶ مورد
تغییر بالای ۵ نمره: ۳۹ مورد
کاهش نمره: ۵

با آرزوی موفقت و سربلندی شما
گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
نمرات نهایی میان‌ترم ریاضی عمومی ۲
۳ دی ۹۸
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۲
با سلام و احترام

نمرات نهایی میان ترم درس ریاضی عمومی ۲ پس از تجدید نظر در بخش نمرات قابل دسترسی است.

خلاصه وضعیت بررسی اعتراض‌های میان‌ترم درس ریاضی عمومی ۲ به شرح زیر است:

تعداد کل اعتراض‌ها: ۱۷۲ مورد
تعداد اعتراض‌های قابل بازبینی: ۱۶۴ مورد
تغییر ۳ نمره و کمتر: ۵۸ مورد
تغییر بالای ۳ نمره: ۳۰ مورد
کاهش نمره: ۱

با آرزوی موفقت و سربلندی شما
گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
نمرات میان‌ترم معادلات دیفرانسیل
۲۴ آذر ۹۸
دانشجویان گرامی درس معادلات دیفرانسیل
با سلام

ضمن اعلان نمرات میان ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می‌نماییم:
برای دیدن نمرات آزمون میان‌ترم به بخش نمرات مراجعه فرمایید.
درخواست تجديد نظر با مراجعه به به بخش این صفحه و تکمیل فرم مربوطه قابل ارسال است.

لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه فرمایید:

 • آخرین مهلت ثبت درخواست، ساعت ١٠ صبح روز سه‌شنبه ۲۶ ‌آذر است.

 • هر دانشجو می‌تواند درخواست بازبینی مجدد را حداکثر برای دو سوال و با ارائه دلایل و توضیحات کافی ارائه دهد. در صورت ثبت درخواست بازبینی برای بیشتر از دو سوال، به هیچ کدام از درخواست‌های بازبینی رسیدگی نخواهد شد.

 • لطفا پیش از ارائه هرگونه درخواست بازبینی، با مراجعه به پاسخ‌نامه منتشر شده، از دلایل درخواست خود اطمینان حاصل کنید و این دلایل را به همراه توضیحات کافی در فرم درخواست قید فرمایید.

 • درخواست‌های بازبینی که با ارائه توضحات مستدل کافی همراه نباشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. به طور خاص از درج عبارتهاى «لطفا با ارفاق بيشترى تصحيح كنيد»، «راه حل من مستحق نمره بيشترى است»، «لطفا مجددا بررسى كنيد. با تشكر!» و عبارتهاى مشابه خوددارى كنيد.


در نهایت توجه فرمایید که ارائه درخواست‌های منطقی و مستدل قطعا موجب بالارفتن روال تصحیح و دقت بیشتر در تعیین نمرات نهایی خواهد بود. لذا خواهشمند است از هرگونه درخواست بازبینی بدون دلیل خودداری فرمایید. بدیهی است با توجه به دقت اضافی که برای بررسی درخواست‌های بازبینی توسط گروه مصححین صرف خواهد شد، احتمال هرنوع تغییر نمره مثبت و یا منفی پس از بررسی هر یک از درخواست‌های بازبینی وجود دارد.

با تشکر و احترام
گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
نمرات میان‌ترم ریاضی مهندسی
۲۴ آذر ۹۸
دانشجویان گرامی درس ریاضی مهندسی
با سلام

ضمن اعلان نمرات میان ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می‌نماییم:
برای دیدن نمرات آزمون میان‌ترم به بخش نمرات مراجعه فرمایید.
درخواست تجديد نظر با مراجعه به به بخش این صفحه و تکمیل فرم مربوطه قابل ارسال است.

لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه فرمایید:

 • آخرین مهلت ثبت درخواست، ساعت ١٠ صبح روز سه‌شنبه ۲۶ ‌آذر است.

 • هر دانشجو می‌تواند درخواست بازبینی مجدد را حداکثر برای دو سوال و با ارائه دلایل و توضیحات کافی ارائه دهد. در صورت ثبت درخواست بازبینی برای بیشتر از دو سوال، به هیچ کدام از درخواست‌های بازبینی رسیدگی نخواهد شد.

 • لطفا پیش از ارائه هرگونه درخواست بازبینی، با مراجعه به پاسخ‌نامه منتشر شده، از دلایل درخواست خود اطمینان حاصل کنید و این دلایل را به همراه توضیحات کافی در فرم درخواست قید فرمایید.

 • درخواست‌های بازبینی که با ارائه توضحات مستدل کافی همراه نباشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. به طور خاص از درج عبارتهاى «لطفا با ارفاق بيشترى تصحيح كنيد»، «راه حل من مستحق نمره بيشترى است»، «لطفا مجددا بررسى كنيد. با تشكر!» و عبارتهاى مشابه خوددارى كنيد.


در نهایت توجه فرمایید که ارائه درخواست‌های منطقی و مستدل قطعا موجب بالارفتن روال تصحیح و دقت بیشتر در تعیین نمرات نهایی خواهد بود. لذا خواهشمند است از هرگونه درخواست بازبینی بدون دلیل خودداری فرمایید. بدیهی است با توجه به دقت اضافی که برای بررسی درخواست‌های بازبینی توسط گروه مصححین صرف خواهد شد، احتمال هرنوع تغییر نمره مثبت و یا منفی پس از بررسی هر یک از درخواست‌های بازبینی وجود دارد.

با تشکر و احترام
گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
نمرات میان‌ترم دوم ریاضی عمومی ۱
۱۳ آذر ۹۸
دانشجویان گرامی درس ریاضی ۱
با سلام

ضمن اعلان نمرات میان ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می‌نماییم:
برای دیدن نمرات آزمون میان‌ترم به بخش نمرات مراجعه فرمایید.
درخواست تجديد نظر با مراجعه به به بخش این صفحه و تکمیل فرم مربوطه قابل ارسال است.

لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه فرمایید:

 • آخرین مهلت ثبت درخواست، ساعت ١٠ صبح روز یکشنبه ۱۷ ‌اذر است.

 • هر دانشجو می‌تواند درخواست بازبینی مجدد را حداکثر برای دو سوال و با ارائه دلایل و توضیحات کافی ارائه دهد. در صورت ثبت درخواست بازبینی برای بیشتر از دو سوال، به هیچ کدام از درخواست‌های بازبینی رسیدگی نخواهد شد.

 • لطفا پیش از ارائه هرگونه درخواست بازبینی، با مراجعه به پاسخ‌نامه منتشر شده، از دلایل درخواست خود اطمینان حاصل کنید و این دلایل را به همراه توضیحات کافی در فرم درخواست قید فرمایید.

 • درخواست‌های بازبینی که با ارائه توضحات مستدل کافی همراه نباشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. به طور خاص از درج عبارتهاى «لطفا با ارفاق بيشترى تصحيح كنيد»، «راه حل من مستحق نمره بيشترى است»، «لطفا مجددا بررسى كنيد. با تشكر!» و عبارتهاى مشابه خوددارى كنيد.


در نهایت توجه فرمایید که ارائه درخواست‌های منطقی و مستدل قطعا موجب بالارفتن روال تصحیح و دقت بیشتر در تعیین نمرات نهایی خواهد بود. لذا خواهشمند است از هرگونه درخواست بازبینی بدون دلیل خودداری فرمایید. بدیهی است با توجه به دقت اضافی که برای بررسی درخواست‌های بازبینی توسط گروه مصححین صرف خواهد شد، احتمال هرنوع تغییر نمره مثبت و یا منفی پس از بررسی هر یک از درخواست‌های بازبینی وجود دارد.

با تشکر و احترام
گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
کلاس ویژه‌ی معادلات دیفرانسیل
۱۲ آذر ۹۸
با سلام

قایل توجه دانشجویان درس معادلات دیفرانسیل, فردا چهارشنبه ساعت ۳ تا ۵ کلاس حل تمرین و رفع اشکال در الف ۱۹ تشکیل خواهد شد.
نمرات میان‌ترم ریاضی عمومی ۲
۱۲ آذر ۹۸
دانشجویان گرامی درس ریاضی ۲
با سلام

ضمن اعلان نمرات میان ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می‌نماییم:
نمره کامل سوال 1 به نمرات اعلام شده زیر اضافه خواهد شد.
برای دیدن نمرات آزمون میان‌ترم به بخش نمرات مراجعه فرمایید.
درخواست تجديد نظر با مراجعه به به بخش این صفحه و تکمیل فرم مربوطه قابل ارسال است.

لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه فرمایید:

 • آخرین مهلت ثبت درخواست، ساعت ١٠ صبح روز پنج‌شنبه ۱۴ ‌اذر است.

 • هر دانشجو می‌تواند درخواست بازبینی مجدد را حداکثر برای دو سوال و با ارائه دلایل و توضیحات کافی ارائه دهد. در صورت ثبت درخواست بازبینی برای بیشتر از دو سوال، به هیچ کدام از درخواست‌های بازبینی رسیدگی نخواهد شد.

 • لطفا پیش از ارائه هرگونه درخواست بازبینی، با مراجعه به پاسخ‌نامه منتشر شده، از دلایل درخواست خود اطمینان حاصل کنید و این دلایل را به همراه توضیحات کافی در فرم درخواست قید فرمایید.

 • درخواست‌های بازبینی که با ارائه توضحات مستدل کافی همراه نباشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. به طور خاص از درج عبارتهاى «لطفا با ارفاق بيشترى تصحيح كنيد»، «راه حل من مستحق نمره بيشترى است»، «لطفا مجددا بررسى كنيد. با تشكر!» و عبارتهاى مشابه خوددارى كنيد.


در نهایت توجه فرمایید که ارائه درخواست‌های منطقی و مستدل قطعا موجب بالارفتن روال تصحیح و دقت بیشتر در تعیین نمرات نهایی خواهد بود. لذا خواهشمند است از هرگونه درخواست بازبینی بدون دلیل خودداری فرمایید. بدیهی است با توجه به دقت اضافی که برای بررسی درخواست‌های بازبینی توسط گروه مصححین صرف خواهد شد، احتمال هرنوع تغییر نمره مثبت و یا منفی پس از بررسی هر یک از درخواست‌های بازبینی وجود دارد.

با تشکر و احترام
گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
نمرات نهایی میان‌ترم اول ریاضی عمومی ۱
۱۱ آذر ۹۸
دانشجویان گرامی درس ریاضی ۱

با سلام و احترام
نمرات نهایی میان‌ترم اول درس ریاضی ۱ پس از تجدید نظر در بخش نمرات قابل دسترسی است.

لازم به ذکر است که برخی از دانشجویان به بیش از یک سوال اعتراض کرده بودند که به صورت تصادفی به یکی از اعتراض‌های آن‌ها رسیدگی شد. خلاصه وضعیت بررسی اعتراض‌های میان‌ترم اول درس ریاضی ۱ به شرح زیر است:

ریاضی ۱:
تعداد کل اعتراض‌ها: ۲۵۲ مورد
اعتراض‌های قابل قبول برای بازبینی: ۱۸۳ مورد
عدم تغییر نمره: ۱۰۱ مورد
تغییر نمره: ۸۲ مورد
کلاس ویژه معادلات دیفرانسیل و تعطیلی کلاس شنبه
۱۰ آذر ۹۸
با سلام
قایل توجه دانشجویان درس معادلات دیفرانسیل, روز چهارشنبه ساعت ۳ تا ۵ کلاس حل تمرین و رفع اشکال در نظر گرفته شده است که محل تشکیل کلاس اعلام خواهد شد.
هم‌چنین کلاس شنبه هفته آینده ۹/۱۶ تشکیل نخواهد شد.
باتشکر
کلاس ویژه ریاضی مهندسی
۶ آذر ۹۸
با سلام
قابل توجه دانشجویان درس ریاضی مهندسی:
چهارشنبه ۹۸/۹/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ تالار ۵ کلاس ویژه امتحان میان ترم ریاضی مهندسی برگزار خواهد شد.
جابه‌جایی کلاس حل تمرین ریاضی ۱(شیمی)
۴ آذر ۹۸
با سلام
قابل توجه دانشجویان درس ریاضی عمومی ۱(شیمی):
کلاس حل تمرین استثنائا روز چهارشنبه ۶ آذر، از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در محل شیمی ۲ برگزار می‌گردد.
جلسه جبرانی ریاضی مهندسی
۲ آذر ۹۸
با سلام
قابل توجه دانشجویان درس ریاضی مهندسی:
کلاس جبرانی ریاضی مهندسی این هفته چهارشنبه ساعت ۱۱ الی ۱۳ در کلاس الف ۲ برگزار خواهد شد.
جلسه رفع اشکال ریاضی عمومی ۱
۲۸ آبان ۹۸
با سلام
قابل توجه دانشجویان درس ریاضی عمومی ۱:
جلسه رفع اشکال ویژه ریاضی ۱، روز چهارشنبه مورخ ۲۹ آبان ساعت ۱۶ تا ۱۸ در اتاق ۱۱۷ دانشکده ریاضی برگزار می‌شود.
تغییر زمان امتحان میان‌ترم ریاضی ۲
۲۸ آبان ۹۸
با سلام
قابل توجه دانشجویان درس ریاضی عمومی ۲:
زمان امتحان میان‌ترم ریاضی ۲ از ساعت ۱۳:۰۰ به ساعت ۱۴:۰۰ تغییر یافته است.
جلسه رفع اشکال ریاضی عمومی ۲
۲۶ آبان ۹۸
با سلام
قابل توجه دانشجویان درس ریاضی عمومی ۲:
کلاس ویژه رفع اشکال ریاضی ۲، روز چهارشنبه ساعت ۱۷ تا ۱۹ در تالار ۱ برگزار می‌شود.
جلسه رفع اشکال معادلات دیفرانسیل
۲۴ آبان ۹۸
با سلام
قابل توجه دانشجویان درس معادلات دیفرانسیل، روز یکشنبه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ زمانی برای رفع اشکال توسط حل تمرین درس در نظر گرفته شده. لذا دانشجویانی که قصد رفع اشکال دارند می‌توانند در این ساعت در اتاق ۱۱۷ دانشکده علوم ریاضی حضور یابند.
نمرات میان‌ترم اول ریاضی عمومی ۱
۱۱ آبان ۹۸
با سلام،

ضمن اعلان نمرات میان ترم اول این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می‌نماییم:

برای دیدن نمرات آزمون میان‌ترم به بخش نمرات مراجعه نمایید.
درخواست تجديد نظر با مراجعه به این صفحه و تکمیل فرم مربوطه قابل ارسال است.
لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه فرمایید:

 • آخرین مهلت ثبت درخواست، ساعت ١٠ صبح روز سه‌شنبه ۱۴ آبان است.

 • هر دانشجو می‌تواند درخواست بازبینی مجدد را حداکثر برای یک سوال و با ارائه دلایل و توضیحات کافی ارائه دهد.

 • لطفا پیش از ارائه هرگونه درخواست بازبینی، با مراجعه به پاسخ‌نامه منتشر شده، از دلایل درخواست خود اطمینان حاصل کنید و این دلایل را به همراه توضیحات کافی در فرم درخواست قید فرمایید.

 • درخواست‌های بازبینی که با ارائه توضحات مستدل کافی همراه نباشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. به طور خاص از درج عبارتهاى «لطفا با ارفاق بيشترى تصحيح كنيد»، «راه حل من مستحق نمره بيشترى است»، «لطفا مجددا بررسى كنيد. با تشكر!» و عبارتهاى مشابه خوددارى كنيد.


در نهایت توجه فرمایید که ارائه درخواست‌های منطقی و مستدل قطعا موجب بالارفتن روال تصحیح و دقت بیشتر در تعیین نمرات نهایی خواهد بود. لذا خواهشمند است از هرگونه درخواست بازبینی بدون دلیل خودداری فرمایید. بدیهی است با توجه به دقت اضافی که برای بررسی درخواست‌های بازبینی توسط گروه مصححین صرف خواهد شد، احتمال هرنوع تغییر نمره مثبت و یا منفی پس از بررسی هر یک از درخواست‌های بازبینی وجود دارد.

با تشکر و احترام
گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
جلسه رفع اشکال ریاضی عمومی ۱ ویژه آزمون میان ترم اول
۲۹ مهر ۹۸
قابل توجه دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱
بنا به برگزاری آزمون میان ترم اول درس ریاضی عمومی ۱ در پنج‌شنبه این هفته و به جهت رفع اشکالات دانشجویان این درس، روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در زمان‌های زیر جلسه رفع اشکال برگزار خواهد شد:

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰۰ دانشکده علوم ریاضی اتاق‌های ۲۱۱ و ۱۱۷
ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ دانشکده علوم ریاضی اتاق‌های ۲۱۱ و ۱۱۷
تغییر مکان برگزاری کلاس حل تمرین ریاضی عمومی ۲ روز سه‌شنبه
۲۹ مهر ۹۸
قابل توجه دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲
از این هفته به بعد کلاس حل تمرین ریاضی ۲ روزهای سه‌شنبه ساعت ۱۷ تا ۱۹ به جای کلاس الف ۲۱ در کلاس الف ۱ برگزار خواهد شد.
حل تمرین ریاضی عمومی ۱
۲۳ مهر ۹۸

دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۱
با سلام و احترام،

با توجه به تشکیل نشدن جلسه اول کلاس حل تمرین ریاضی عمومی ۱ در روز شنبه هفته نخست و تعطیل بودن شنبه هفته آتی، در روزهای چهارشنبه مورخ ۲۴ مهر و یک آذر از ساعت ۱۲ الی ۱۴ در تالار ۵ کلاس جبرانی تشکیل خواهد شد.

اخبار دروس پایه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف را در آدرس‌های زیر دنبال کنید:
calculus.math.sharif.ir
t.me/math_basic_courses

زمان و تاریخ میا‌ن‌ترم‌های دروس پایه
۲۲ مهر ۹۸

زمان آزمون‌های دروس پایه دانشکده علوم ریاضی

ریاضی ۱:
آزمون میان ترم اول: روز پنجشنبه، مورخ ۲ آبان ۱۳۹۸، زمان شروع آزمون ۰۹:۰۰
آزمون میان ترم دوم: روز پنجشنبه، مورخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸، زمان شروع آزمون ۰۹:۰۰
آزمون پایان ترم: روز پنجشنبه، مورخ ۳ بهمن ۱۳۹۸، زمان شروع آزمون ۰۹:۰۰

ریاضی ۲:
آزمون میان ترم: روز پنجشنبه، مورخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸، زمان شروع آزمون ۱۴:۰۰
آزمون پایان ترم: روز پنجشنبه، مورخ ۳ بهمن ۱۳۹۸، زمان شروع آزمون ۱۵:۰۰

ریاضی مهندسی:
آزمون میان ترم: روز پنجشنبه، مورخ ۱۴ آذر ۱۳۹۸، زمان شروع آزمون ۱۳:۰۰
آزمون پایان ترم: روز چهارشنبه، مورخ ۲ بهمن ۱۳۹۸، زمان شروع آزمون ۱۵:۰۰

معادلات دیفرانسیل:
آزمون میان ترم: روز پنجشنبه، مورخ ۱۴ آذر ۱۳۹۸، زمان شروع آزمون ۰۹:۰۰
آزمون پایان ترم: روز پنجشنبه، مورخ ۲۶ دی ۱۳۹۸، زمان شروع آزمون ۱۵:۰۰

توجه مهم: تمامی دانشجویان موظف هستند تا ۳۰ دقیقه قبل از آغاز آزمون در محل برگزاری حضور پیدا کنند. درب کلاس‌ها و تالارها راس زمان اعلام شده برای آغاز آزمون بسته می‌شود و از ورود دانشجویان جلوگیری خواهد شد.

ریاضی عمومی ۲
۲۲ مهر ۹۸

دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۲،

با سلام،
کلاس رفع اشکال ریاضی ۲ هر دوهفته سه‌شنبه‌ها (از فردا ۲۳ مهر ۹۸) از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در اتاق ۱۱۷ دانشکده علوم ریاضی با حضور تی‌ای‌های درس تشکیل می‌شود.با آرزوی موفقیت و سربلندی شما

گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی

ریاضی مهندسی
۲۲ مهر ۹۸

دانشجویان گرامی درس ریاضی مهندسی،

با سلام،
لطفا اطلاعات اساسی درس ریاضی مهندسی را در فایل زیر مشاهده فرمایید.

اخبار دروس پایه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف را در آدرس‌های زیر دنبال کنید:
calculus.math.sharif.ir
t.me/math_basic_courses


با آرزوی موفقیت و سربلندی شما

گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی

ریاضی مهندسی
ریاضی عمومی ۱
۲۲ مهر ۹۸

دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۱،

با سلام،
لطفا اطلاعات اساسی درس ریاضی عمومی ۱ را در فایل زیر مشاهده فرمایید.

اخبار دروس پایه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف را در آدرس‌های زیر دنبال کنید:
calculus.math.sharif.ir
t.me/math_basic_courses


با آرزوی موفقیت و سربلندی شما

گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی

ریاضی ۱
ریاضی عمومی ۱
۲۲ مهر ۹۸

دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۱،

با سلام،

زمان‌های رفع اشکال حضوری برای درس ریاضی عمومی ۱ به شرح زیر است
یک‌شنبه هر هفته، ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰، اتاق ۱۱۷ دانشکده علوم ریاضی
سه‌شنبه هر هفته، ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰، اتاق ۱۱۷ دانشکده علوم ریاضی
اخبار دروس پایه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف را در آدرس‌های زیر دنبال کنید:
calculus.math.sharif.ir
t.me/math_basic_courses


با آرزوی موفقیت

گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
حل تمرین ریاضی ۱
۱۱ مهر ۹۸
کلاس حل تمرین ریاضی ۱ در تاریخ ۱۳ مهر ماه به دلیل آن‌که آموزش کلاس را اختصاص نداده است،‌تشکیل نخواهد شد.
آغاز ترم جدید
۱۱ مهر ۹۸
دانشجویان گرامی دروس عمومی دانشکده علوم ریاضی
ضمن عرض سلام، در طول این ترم از طریق این سایت می‌توانید از اطلاعیه‌ها، تمرین‌ها، نمرات و ... مربوط دروس خود آگاه شوید.