صفحه اصلی

اطلاعیه اعلام نمرات آزمون پایان‌ترم درس ریاضی مهندسی
۰۹ تیر ۱۴۰۲

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی مهندسی

برای مشاهده ریز نمرات آزمون پایان‌ترم این درس می توانید به سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی، نیمسال دوم ۰۲-۰۱، بخش نمرات به این آدرس مراجعه نمایید. همچنین، پاسخ‌نامه و بارمبندی این آزمون در این آدرس قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که تصحیح سوالات این آزمون با دقت کافی و ارفاق انجام شده و به تمامی راه حل‌ها به فراخور درستی نمره مناسب تعلق گرفته است. با این حال، می توانید با مراجعه به گوگل فرم به این آدرس درخواست بازبینی خود به حداکثر دو‌ سوال این آزمون را تا ساعت ۱۸:۰۰ روز یک‌شنبه مورخ یازدهم تیر ماه ثبت نمایید.

خواهشمندیم قبل از ثبت درخواست بازبینی، موارد ذکر شده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه اعلام نمرات آزمون پایان‌ترم درس ریاضی عمومی ۲
۰۷ تیر ۱۴۰۲

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

برای مشاهده ریز نمرات آزمون پایان‌ترم این درس می توانید به سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی، نیمسال دوم ۰۲-۰۱، بخش نمرات به این آدرس مراجعه نمایید. همچنین، پاسخ‌نامه و بارمبندی این آزمون در این آدرس قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که تصحیح سوالات این آزمون با دقت کافی و ارفاق انجام شده و به تمامی راه حل‌ها به فراخور درستی نمره مناسب تعلق گرفته است. با این حال، می توانید با مراجعه به گوگل فرم به این آدرس درخواست بازبینی خود به حداکثر دو‌ سوال این آزمون را تا ساعت ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ دهم تیر ماه ثبت نمایید.

خواهشمندیم قبل از ثبت درخواست بازبینی، موارد ذکر شده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه اعلام نمرات آزمون پایان‌ترم درس ریاضی عمومی ۱
۰۷ تیر ۱۴۰۲

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

برای مشاهده ریز نمرات آزمون پایان‌ترم این درس می توانید به سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی، نیمسال دوم ۰۲-۰۱، بخش نمرات به این آدرس مراجعه نمایید. همچنین، پاسخ‌نامه و بارمبندی این آزمون در این آدرس قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که تصحیح سوالات این آزمون با دقت کافی و ارفاق انجام شده و به تمامی راه حل‌ها به فراخور درستی نمره مناسب تعلق گرفته است. با این حال، می توانید با مراجعه به گوگل فرم به این آدرس درخواست بازبینی خود به حداکثر دو‌ سوال این آزمون را تا ساعت ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ دهم تیر ماه ثبت نمایید.

خواهشمندیم قبل از ثبت درخواست بازبینی، موارد ذکر شده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه اعلام نمرات آزمون پایان‌ترم درس معادلات دیفرانسیل
۰۳ تیر ۱۴۰۲

با سلام
دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

برای مشاهده ریز نمرات آزمون پایان‌ترم این درس می توانید به سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی، نیمسال دوم ۰۲-۰۱، بخش نمرات به این آدرس مراجعه نمایید. همچنین، پاسخ‌نامه و بارمبندی این آزمون در این آدرس قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که تصحیح سوالات این آزمون با دقت کافی و ارفاق انجام شده و به تمامی راه حل‌ها به فراخور درستی نمره مناسب تعلق گرفته است. با این حال، می توانید با مراجعه به گوگل فرم به این آدرس درخواست بازبینی خود به حداکثر دو‌ سوال این آزمون را تا ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ چهارم تیر ماه ثبت نمایید.

خواهشمندیم قبل از ثبت درخواست بازبینی، موارد ذکر شده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه آزمون پایان‌ترم درس ریاضی عمومی ۲
۲۸ خرداد ۱۴۰۲

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲ (گروه‌های ۱ تا ۴)

به اطلاع می‌رساند، آزمون پایان‌ترم این درس روز پنج‌شنبه مورخ یکم تیر ماه رأس ساعت ۸:۰۰ صبح برگزار می‌شود.

توجه داشته باشید همراه داشتن ماشین حساب و هر گونه کتاب، جزوه و یادداشت درسی در جلسه برگزاری آزمون مجاز نیست.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه آزمون پایان‌ترم درس ریاضی عمومی ۱
۲۲ خرداد ۱۴۰۲

با سلام،
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

به اطلاع می‌رساند، آزمون پایان‌ترم این درس روز دوشنبه مورخ بیست و نهم خرداد ماه رأس ساعت ۱۴:۳۰ به‌صورت حضوری برگزار می‌شود. برای آگاهی از مباحث این آزمون می‌توانید این فایل را مشاهده نمایید.

توجه داشته باشید همراه داشتن ماشین حساب و هر گونه کتاب، جزوه و یادداشت درسی در جلسه برگزاری آزمون مجاز نیست.

با آرزوی موفقیت
درس ارائه شده در ترم تابستان
۲۰ خرداد ۱۴۰۲

با سلام
قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می‌رساند درس ریاضی عمومی ۲ ویژه‌ی دانشجویانی که پیش از این دست کم یک بار این درس را اخذ کرده و مردود شده اند، در ترم تابستان (۱۴۰۱-۳) ارائه شده است. این درس به صورت حضوری و در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰ (به همراه وقت استراحت در بین دو جلسه) برگزار می‌شود. دانشجویانی که در ترم جاری (۱۴۰۱-۲) این درس را اخذ نموده‌اند ولی در مورد قبولی در این درس تردید دارند نیز می‌توانند در صورت تمایل در این درس ثبت نام کرده و در جلسات آن شرکت کنند. بدیهی‌ست که پس از ثبت قطعی نمرات و در صورت پاس شدن درس، ثبت نام این دسته از دانشجویان در درس ریاضی عمومی ۲ در ترم تابستان ملغی خواهد شد.

با احترام.
اطلاعیه آزمون پایان‌ترم درس ریاضی مهندسی
۱۶ خرداد ۱۴۰۲

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی مهندسی

به اطلاع می‌رساند، آزمون پایان‌ترم این درس روز دوشنبه مورخ بیست و نهم خرداد ماه رأس ساعت ۸:۰۰ صبح برگزار می‌شود. مباحث این آزمون از فصل اول، فصل دوم به‌غیر از بخش ۴.۲ (مانده و کاربرد آن در محاسبه انتگرال‌های حقیقی) و بخش ۳.۴ (مسئله های کشی و گورسا) کتاب درسی است. همچنین، یک سوال آزمون به فصل معادلات دیفرانسیل پاره‌ای (بخش روش جداسازی، مسئله‌های غیرهمگن) اختصاص دارد که پاسخ به این سوال اختیاری است.

توجه داشته باشید همراه داشتن ماشین حساب و هر گونه کتاب، جزوه و یادداشت درسی در جلسه برگزاری آزمون مجاز نیست.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه آزمون پایان‌ترم درس معادلات دیفرانسیل
۱۴ خرداد ۱۴۰۲

با سلام
دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

به اطلاع میرساند، آزمون پایان‌ترم این درس، روز دوشنبه مورخ دوم بیست و دوم خرداد ماه رأس ساعت ۱۴:۳۰ در مکان اعلام شده توسط آموزش دانشگاه، به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

محتوای این آزمون از فصول پنجم، ششم و هفتم کتاب درسی است. همچنین، آزمون پایان‌ترم ده نمره از ارزش‌یابی نهایی درس را به خود اختصاص می‌دهد. توجه داشته باشید همراه داشتن ماشین حساب و هر گونه کتاب، جزوه و یادداشت درسی در جلسه برگزاری آزمون مجاز نیست.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه اعلام نمرات آزمون میان‌ترم دوم درس ریاضی عمومی ۱
۰۷ خرداد ۱۴۰۲

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

برای مشاهده ریز نمرات آزمون میان‌ترم این درس می توانید به سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی، نیمسال دوم ۰۲-۰۱، بخش نمرات به این آدرس مراجعه نمایید. همچنین، پاسخ‌نامه و بارمبندی این آزمون در این آدرس قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که تصحیح سوالات این آزمون با دقت کافی و ارفاق انجام شده و به تمامی راه حل ها به فراخور درستی نمره مناسب تعلق گرفته است. با این حال، می توانید با مراجعه به گوگل فرم به این آدرس درخواست بازبینی خود به حداکثر دو‌ سوال این آزمون را تا ساعت ۲۴:۰۰ بامداد روز سه‌شنبه مورخ نهم خرداد ماه ثبت نمایید.

خواهشمندیم قبل از ثبت درخواست بازبینی، موارد ذکر شده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه اعلام نمرات آزمون میان‌ترم درس ریاضی عمومی ۲
۰۷ خرداد ۱۴۰۲

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

برای مشاهده ریز نمرات آزمون میان‌ترم این درس می توانید به سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی، نیمسال دوم ۰۲-۰۱، بخش نمرات به این آدرس مراجعه نمایید. همچنین، پاسخ‌نامه و بارمبندی این آزمون در این آدرس قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که تصحیح سوالات این آزمون با دقت کافی و ارفاق انجام شده و به تمامی راه حل ها به فراخور درستی نمره مناسب تعلق گرفته است. با این حال، می توانید با مراجعه به گوگل فرم به این آدرس درخواست بازبینی خود به حداکثر دو‌ سوال این آزمون را تا ساعت ۱۷:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ نهم خرداد ماه ثبت نمایید.

خواهشمندیم قبل از ثبت درخواست بازبینی، موارد ذکر شده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه اعلام نمرات آزمون میان‌ترم درس معادلات دیفرانسیل
۰۵ خرداد ۱۴۰۲

با سلام
دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

برای مشاهده ریز نمرات آزمون میان‌ترم این درس می توانید به سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی، نیمسال دوم ۰۲-۰۱، بخش نمرات به این آدرس مراجعه نمایید. همچنین، پاسخ‌نامه و بارمبندی این آزمون در این آدرس قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که تصحیح سوالات این آزمون با دقت کافی و ارفاق انجام شده و به تمامی راه حل ها به فراخور درستی نمره مناسب تعلق گرفته است. با این حال، می توانید با مراجعه به گوگل فرم به این آدرس درخواست بازبینی خود به حداکثر دو‌ سوال این آزمون را تا ساعت ۲۴:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ششم خرداد ماه ثبت نمایید.

خواهشمندیم قبل از ثبت درخواست بازبینی، موارد ذکر شده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه آزمون میان‌ترم دوم درس ریاضی عمومی ۱
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

به اطلاع می‌رساند، آزمون میان‌ترم دوم این درس روز پنج‌شنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه رأس ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود. برای آگاهی از مباحث این آزمون می‌توانید این فایل را مشاهده نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه اعلام نمرات آزمون میان‌ترم درس ریاضی مهندسی
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی مهندسی

برای مشاهده ریز نمرات آزمون میان‌ترم این درس می توانید به سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی، نیمسال دوم ۰۲-۰۱، بخش نمرات به این آدرس مراجعه نمایید. همچنین، پاسخ‌نامه و بارمبندی این آزمون در این آدرس قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که تصحیح سوالات این آزمون با دقت کافی و ارفاق انجام شده و به تمامی راه حل ها به فراخور درستی نمره مناسب تعلق گرفته است. با این حال، می توانید با مراجعه به گوگل فرم به این آدرس درخواست بازبینی خود به حداکثر دو‌ سوال این آزمون را تا ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه ثبت نمایید.

خواهشمندیم قبل از ثبت درخواست بازبینی، موارد ذکر شده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه آزمون میان‌ترم درس ریاضی عمومی ۲
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲ (گروه‌های ۱ تا ۴)

به اطلاع می‌رساند، آزمون میان‌ترم این درس صبح روز پنج‌شنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه رأس ساعت ۹ برگزار می‌شود. مباحث این آزمون طبق طرح درس اعلام‌شده در ابتدای نیمسال، از فصول ده تا سیزده است. برای دسترسی به طرح درس ریاضی عمومی ۲ می‌توانید به این آدرس مراجعه نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه آزمون میان‌ترم درس معادلات دیفرانسیل
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

با سلام

دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

به اطلاع می‌رساند، آزمون میان‌ترم این درس عصر روز پنج‌شنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه رأس ساعت ۱۵ برگزار می‌شود. مباحث این آزمون از فصول اول، دوم، سوم و چهارم کتاب درسی است. لازم به ذکر است این آزمون ده نمره از ارزش‌یابی نهایی درس را به خود اختصاص می‌دهد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه اعلام نمرات آزمون میان‌ترم اول درس ریاضی عمومی ۱
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

برای مشاهده ریز نمرات آزمون میان‌ترم این درس می توانید به سایت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی، نیمسال دوم ۰۲-۰۱، بخش نمرات به این آدرس مراجعه نمایید. هم‌چنین، پاسخ‌نامه و بارم‌بندی این آزمون در این آدرس قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که تصحیح سوالات این آزمون با دقت کافی و ارفاق انجام شده و به تمامی راه حل‌ها به فراخور درستی نمره مناسب تعلق گرفته است. با این حال، می توانید با مراجعه به گوگل فرم به این آدرس درخواست بازبینی خود به حداکثر دو‌ سوال این آزمون را تا ساعت ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه ثبت نمایید.

خواهشمندیم قبل از ثبت درخواست بازبینی، موارد ذکر شده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه آزمون میان‌ترم درس ریاضی مهندسی
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی مهندسی

به اطلاع می‌رساند، آزمون میان‌ترم این درس عصر روز پنج‌شنبه مورخ هفتم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. مباحث این آزمون از فصول سوم و چهام کتاب درسی به‌غیر از بخش ۳.۴ (مسئله‌های کشی و گورسا) است. همچنین، این آزمون شامل یک سوال ۱.۵ نمره‌ای کمکی نیز می‌باشد و در صورتیکه، نمره اخذ شده بیشتر از ۱۰ باشد، نمره اضافی برای آزمون پایان‌ترم در نظر گرفته می‌شود.

لازم به ذکر است برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ارزیابی این درس، می‌توانید به طرح درس ریاضی مهندسی به این آدرس مراجعه نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه آزمون میان‌ترم اول درس ریاضی عمومی ۱
۲۸ اسفند ۱۴۰۱

با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

به اطلاع میرساند، سرفصل‌های آزمون میان‌ترم اول این درس که در روز پنج‌شنبه مورخ هفدهم فروردین ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، به شرح زیر است:
فصل مقدمات:
بخش‌هایی از این فصل که در کلاس‌ها تدریس شده یعنی آشنایی با اعداد حقیقی و بسط‌های اعشاری، خواص ترتیبی و پیدا کردن بازه‌های جواب نامعادلات اعداد حقیقی و همین طور کار کردن با توابعی خاصی مثل قدر مطلق به صورت مستقیم در آزمون مورد سوال قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است که اصل تمامیت در مباحث این آزمون نیست. سایر موضوعات این فصل به صورت ضمنی در سایر بخش‌های درس وجود دارد.
مبحث اعداد مختلط:
موارد زیر از موضوع اعداد مختلط که در کلاس تدریس شده و در ضمیمه کتاب به آن پرداخته شده، مباحث آزمون از این بخش را تشکیل می‌دهند:
تعریف اعداد مختلط، عملیات‌های جبری با اعداد مختلط، نمایش هندسی اعداد مختلط، ریشه‌های معادلات در اعداد مختلط، چند جمله‌ای‌های با ضرایب مختلط و قضیه اساسی جبر
لازم به ذکر است که سایر مباحث ضمیمه مربوط به اعداد مختلط مثل حد و مشتق برای توابع مختلط در مباحث آزمون نیست.

فصل اول: حدود و پیوستگی
بخش‌های زیر مباحث آزمون از این فصل را تشکیل می‌دهند:
مثال‌هایی از سرعت میزان رشد و مساحت و سرعت متوسط و لحظه‌ای، حدود توابع، حدود در بی‌نهایت و حدهای نامتناهی، پیوستگی
لازم به ذکر است که همه بخش‌های این فصل به جز بخش مربوط به تعریف صوری حد، موضوعات آزمون میان‌ترم اول از این بخش را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم: مشتق
بخش‌های زیر مباحث آزمون از این فصل را تشکیل می‌دهند:
خطوط‌ مماس و قائم و شیب آن‌ها، قواعد مشتق‌گیری، قاعده زنجیره‌ای، مشتق تابع‌های مثلثاتی، قضیه مقدار میانگین، استفاده از مشتق‌ها
لازم به ذکر است که سایر بخش‌های این فصل (هر چند تدریس شده باشد) جز سرفصل‌های آزمون میان‌ترم اول نیست.


با آرزوی موفقیت
آغاز ترم جدید
۲۸ بهمن ۱۴۰۱

دانشجویان گرامی دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
سلام،
در طول این ترم از طریق این سایت می‌توانید از اطلاعیه‌ها، تمرین‌ها، نمرات و ... مربوط دروس خود آگاه شوید.

با آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه شما عزیزان