صفحه اصلی

اطلاعیه شماره ۱۰ درس معادلات دیفرانسیل
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

دانشجویانی که به هر دلیل موجهی نتوانستند در امتحان شفاهی این درس در تاریخ های اعلام شده قبلی حضور داشته باشند، می توانند روز شنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه از ساعت ۱۰:۳۰ با حضور در کلاس مجازی دکتر جمالی به این آدرس با ارائه مستندات خود در امتحان شفاهی شرکت کنند.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۱۴ ریاضی عمومی ۲
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

دانشجویانی که به هر دلیل موجهی نتوانستند در امتحان شفاهی این درس حضور داشته باشند، می توانند روز شنبه مورخ شانزدهم مرداد ماه از ساعت ۱۴ به این آدرس مراجعه و در امتحان شفاهی شرکت نمایند.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۵ مدیر دروس پایه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم دروس پایه دانشکده علوم ریاضی

خواهشمند است جهت برنامه ریزی دروس پایه دانشکده علوم ریاضی در نیمسال 001 با پر کردن این فرم در آمارگیری شرکت فرمایید:

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۱۴ ریاضی عمومی ۲
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

دانشجویانی که به هر دلیل موجهی نتوانستند در امتحان شفاهی این درس حضور داشته باشند، می توانند روز شنبه مورخ شانزدهم مرداد ماه از ساعت ۱۴ به این آدرس مراجعه و در امتحان شفاهی شرکت نمایند.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۹ معادلات دیفرانسیل
۷ مرداد ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

فرمول نمره نهایی:

E = مجموع نمرات تمرینها از ۱۶ طبق اطلاعیه قبل

F= نمره امتحان پایان ترم از ۴ طبق فرمول اعلام شده در اطلاعیه قبل

X= نمره اولیه کارنامه
X=9+(E+F)/10 , E+F<10

X=min(20, 2+E+F), E+F>=10
از همه دانشجویان درس، به‌ویژه دانشجویانی که به هر دلیل (عدم انتخاب دکمه تایید پایان آزمون، قطعی برق و ...)، موفق به شرکت در آزمون پایان ترم نشده‌اند یا پاسخهای آنها به طور کامل ثبت نشده است، چنانچه احساس می‌کنند شایسته نمره بیشتری هستند و به خاطر شرایط خارج از کنترل حقی از آنها ضایع شده است، می‌توانند در روز سه شنبه مورخ ۱۲ مرداد ماه یا چهارشنبه مورخ ۱۳ مردادماه ساعت ۹ جهت امتحان شفاهی حضور یابند تا ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد آنها در این درس صورت گیرد.

به طور ویژه‌تر، تعدادی از دانشجویانی که نمره ۸ برایشان ثبت موقت شده، در امتحان شفاهی در یکی از زمان‌های مذکور شرکت کنند.

بدیهی است نمره نهایی دانشجویانی که در امتحان شفاهی حضور می یابند، منوط به ارزیابی و صلاحدید استاد امتحان گیرنده از دانشجو پس از امتحان شفاهی است.

برای دانشجویانی که نمره ۸ برای آنها ثبت موقت شده است، چنانچه در آزمون شفاهی شرکت نکنند، نمره ای مابین ۹ و کمتر از ۱۰ ثبت نهایی خواهد شد.

برای شرکت در امتحان شفاهی به این آدرس مراجعه نمایید:

همچنین، به نکات زیر توجه داشته باشید:

۱. همه تمرینهای ارسالی خود را روی کاغذ یا وسیله الکترونیکی خود همراه داشته باشید.

۲. کارت دانشجویی خود را نیز همراه داشته باشید.

۳. لازم است در طول گفتگو تصویر شما قابل مشاهده باشد و در مکانی که امکان ارائه تصویر شما فراهم است به سامانه وصل شوید وهمچنین با پوشش مناسب در جلسه حضور یابید، چراکه بناست تصاویر ضبط شود.

۴. با توجه به محدود بودن زمان گفتگو لطفا آمادگی کامل نسبت به تمرین های هفتگی (کلاس حل تمرین) و تمرین های تحویلی خود راداشته باشید. همچنین، لازم است دانشجو تسلط کافی بر مفاهیم و قضایای مرتبط را داشته باشد.


با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۱۳ ریاضی عمومی ۲
۶ مرداد ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

پنج نمره آزمون پایان ترم همانگونه که در امتحان هم اعلام شده بود برابر بیشینه دو نمره زیر است:

۱) دو نمره امتحان اول و سه نمره امتحان دوم
۲) پنج نمره امتحان اول

از همه دانشجویان درس، به‌ویژه دانشجویانی که به هر دلیل (عدم انتخاب دکمه تایید پایان آزمون، قطعی برق و ...)، موفق به شرکت در بخش دوم آزمون پایان ترم نشده‌اند یا پاسخهای آنها به طور کامل ثبت نشده است، چنانچه احساس می‌کنند شایسته نمره بیشتری هستند و به خاطر شرایط خارج از کنترل حقی از آنها ضایع شده است، می‌توانند در روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه ساعت ۱۴ یا در روز یکشنبه مورخ دهم مرداد ماه ساعت ۱۴ جهت امتحان شفاهی حضور یابند تا ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد آنها در این درس صورت گیرد.

به طور ویژه‌تر، تعدادی از دانشجویانی که نمره ۸.۵ برایشان ثبت موقت شده، در امتحان شفاهی در یکی از زمان‌های مذکور شرکت کنند.

بدیهی است نمره نهایی دانشجویانی که در امتحان شفاهی حضور می یابند، با توجه به ارزیابی و صلاحدید استاد از دانشجو پس از امتحان نهایی خواهد شد.

برای دانجشویانی که نمره ۸.۵ برای آنها ثبت موقت شده است، چنانچه در آزمون شفاهی شرکت نکنند، همانند سایر دانشجویانی که موفق به گذراندن درس نشده‌اند، نمره ۹ ثبت نهایی خواهد شد.

برای شرکت در امتحان شفاهی به این آدرس مراجعه نمایید:

همچنین، به نکات زیر توجه داشته باشید:

۱. همه تمرینهای ارسالی خود را روی کاغذ یا وسیله الکترونیکی خود همراه داشته باشید.
۲. کارت دانشجویی خود را نیز همراه داشته باشید.
۳. لازم است در طول گفتگو تصویر شما قابل مشاهده باشد و در مکانی که امکان ارائه تصویر شما فراهم باشد به سامانه وصل شوید. همچنین، کل گفتگو ضبط می شود.
۴. با توجه به محدود بودن زمان گفتگو لطفا آمادگی کامل نسبت به تمرین های هفتگی (کلاس حل تمرین) و تمرین های تحویلی خود را داشته باشید. همچنین، لازم است دانشجو تسلط کافی بر مفاهیم و قضایای مرتبط را داشته باشد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۱۲ ریاضی عمومی ۲
۳ مرداد ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

دانشجویانی که به هر دلیلی نتوانستند در جلسه آنلاین رسیدگی به بازبینی های تمرین های تحویلی این درس شرکت کنند، می توانند فردا دوشنبه مورخ چهارم مرداد ماه در ساعت ۱۸ به این آدرس مراجعه و درخواست بازبینی خود را مطرح نمایند.

برای مراجعه مجازی نکات زیر را در نظر داشته باشید:

۱. همه تمرینهای ارسالی خود را روی کاغذ یا وسیله الکترونیکی خود همراه داشته باشید.
۲. کارت دانشجویی خود را نیز همراه داشته باشید.
۳. زمان گفتگو حداکثر ده دقیقه است و کل گفتگو ضبط می شود. لازم است در طول گفتگو تصویر شما قابل مشاهده باشد و در مکانی که امکان ارائه تصویر شما فراهم باشد به سامانه وصل شوید.
۴. با توجه به محدود بودن زمان گفتگو لطفا آمادگی کامل نسبت به ارائه تمرین های خود و مباحث درسی مربوطه را داشته باشید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۸ معادلات دیفرانسیل
۲ مرداد ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

دانشجویانی که برای نمره‌های تمرین خود (طبق کلید اعلام شده در سامانه درس) درخواست بازبینی دارند، میتوانند فردا یکشنبه ۳ مرداد ماه، از ساعت ۹ به بعد، در این کلاس مجازی شرکت و درخواست خود را مطرح کنند.
لازم به ذکر است در حین این گفتگو از راه حلی که نوشته‌اید و مفاهیم مرتبط با آن یا مطالب دیگر مربوط به درس (هر کدام در صورت صلاحدید امتحان گیرنده) پرسش‌هایی مطرح می‌گردد و پاسخهای شما بر نمره‌تان تاثیرگذار است. لذا درصورتیکه واقعا فکر می‌کنید حقی از شما ضایع شده برای اعتراض اقدام کنید و نسبت به سوال‌هایی که به‌ آن اعتراض دارید آمادگی کامل داشته باشید.
محدودیتی در مورد تعداد سوالهای قابل اعتراض وجود ندارد.
هنگام درخواست بازبینی تمام فایلهای تمرین‌های خود را آماده داشته باشید تا در روند کار تسریع شود.
در ضمن آمادگی لازم برای برقراری ارتباط تصویری (برای احراز هویت) را داشته باشید.
بارم بندی نهایی درس به صورت زیر است:

۱۶ نمره تمرین (۱۰۶ نمره در سامانه cw که به ۱۶ نمره مقیاس میشود) بعلاوه ۴ نمره آزمون نهایی بعلاوه ۲ نمره آزمونک (که این ۲ نمره به همه اضافه خواهد شد.)
در ضمن نمره امتحان پایان ترم با احتساب نمره منفی مذکور در سامانه برحسب
4max(f1+2f2 , 3f1)/258
محاسبه خواهد شد.

موارد خاص مانند بارگذاری اشتباه تمرین و ... را فقط از طریق ایمیل mbc.dif.eq@gmail.com اطلاع دهید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
در ضمن آزمون شفاهی از تعدادی از دانشجویان بعد از ثبت اولیه نمرات در سامانه آموزش، گرفته خواهد شد و در این مورد متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۱۱ ریاضی عمومی ۲
۳۰ تیر ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

درخواست بازبینی این درس به صورت آنلاین می باشد. دانشجویانی که درخواست بازبینی برای هر یک از تمرین های تحویلی این درس را دارند، می توانند روز پنج شنبه مورخ سی و یک تیر ماه از ساعت ۱۴ الی ۱۷ (در صورت نیاز زمان قابل تمدید است) به این آدرس مراجعه نمایند.

برای مراجعه مجازی نکات زیر را در نظر داشته باشید:

۱. همه تمرینهای ارسالی خود را روی کاغذ یا وسیله الکترونیکی خود همراه داشته باشید.
۲. کارت دانشجویی خود را نیز همراه داشته باشید.
۳. زمان گفتگو حداکثر ده دقیقه است و کل گفتگو ضبط می شود. لازم است در طول گفتگو تصویر شما قابل مشاهده باشد و در مکانی که امکان ارائه تصویر شما فراهم باشد به سامانه وصل شوید.
۴. با توجه به محدود بودن زمان گفتگو لطفا آمادگی کامل نسبت به ارائه تمرین های خود و مباحث درسی را داشته باشید.

لازم به ذکر است زمان امتحان شفاهی درس ریاضی عمومی ۲ متعاقبا اعلام خواهد شد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۱۰ ریاضی عمومی ۲
۲۸ تیر ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

برای مشاهده ریز‌نمرات این درس به این فایل مراجعه نمایید.
ضمنا جزییات مربوط به برگزاری امتحان شفاهی و نحوه بازبینی نمرات تمرین‌ها متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۷ معادلات دیفرانسیل
۱۴ تیر ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

آزمون جایگزین پایان ترم معادلات دیفرانسیل به صورت تستی ساعت ۸ صبح پنجشنبه مورخ ۱۷ تیر برگزار خواهد شد.

نظر به اینکه آزمون تستی می‌باشد توصیه می‌شود با تلفن همراه در آزمون شرکت کنید.

اگر دانشجو نتواند به هر دلیلی در آزمون پایان ترم شرکت کند، می‌بایست با ارائه مستندات خود به استاد درس ایشان را از این موضوع مطلع کند. تصمیم گیری بر عهده استاد درس خواهد بود.

در ضمن مهلت تحویل تمرینات سری هفتم و هشتم تا ساعت ۲۳:۵۵ دوشنبه ۱۴ تیر تمدید شد. توصیه می‌شود با توجه به قطعی مکرربرق دانشجویان بارگذاری تمرینات خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۶ معادلات دیفرانسیل
۱۳ تیر ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

نظر به قطعی مکرر برق در نقاط مختلف کشور، امتحان پایان ترم این درس در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰ برگزار نخواهد شد.
تاریخ و زمان امتحان جایگزین متعاقبا اعلام خواهد شد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۸ ریاضی عمومی ۱
۱۳ تیر ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

نمرات آزمون پایان نیمسال این درس در سامانه درس افزار cw، قابل مشاهده است. در صورت درخواست بازبینی به نمرات اعلام شده، میتوانید درخواست خود را از طریق این لینک ثبت کنید.
زمان ثبت بازبینی از ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ چهاردهم تیر ماه تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ شانزدهم تیر ماه است.
لازم است قبل از ثبت درخواست بازبینی خود، موارد ذکر شده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۵ معادلات دیفرانسیل
۱۱ تیر ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

لطفا فقط پاسخ تمرین شماره ۶ سری هفتم و تمرین شماره ۷ سری هشتم را به صورت جداگانه به عنوان تمرین تحویلی سری هفتم و تمرین تحویلی سری هشتم بارگذاری کنید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۴ معادلات دیفرانسیل
۴ تیر ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

مهلت تحویل تمرین‌های سری هفتم و هشتم تا شروع آزمون پایان نیمسال این درس یعنی ساعت ۱۵:۳۰ روز سیزدهم تیر ماه تمدید شد. بارگذاری تمرین‌ها از ساعت ۱۲ شب شنبه دوازدهم تیر ماه امکان پذیر خواهد بود.
در ضمن، شماره تمرین‌های تحویلی تا روز جمعه یازدهم تیر ماه اعلام خواهد شد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۹ ریاضی عمومی ۲
۱ تیر ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

آزمون پایان ترم این درس روز پنج شنبه مورخ سوم تیر ماه ساعت ۹ صبح در سامانه cw برگزار می شود.
توضیحات بیشتر در رابطه با آزمون، تعداد سوال‌ها، نحوه جواب دادن به آن ها و توصیه‌های لازم از حدود نیم ساعت قبل از شروع آزمون در سامانه cw اطلاع رسانی خواهد شد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۸ ریاضی عمومی ۲
۱ تیر ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

سری هفتم تمرین‌ های تحویلی این درس سه ‌شنبه شب مورخ پانزدهم تیر ماه ساعت ۲۴ روی سامانه درس‌افزار شریف cw، بارگذاری خواهد شد.
لازم به ذکر است که این تاریخ در بازه زمانی امتحانات پایان نیم سال (۳۱ خرداد ماه تا ۱۳ تیر ماه) قرار ندارد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۷ ریاضی عمومی ۱
۲۶ خرداد ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

نمرات آزمونک چهارم این درس در سامانه درس افزار cw، قابل مشاهده است. در صورت درخواست بازبینی به نمرات اعلام شده، می توانید درخواست خود را از طریق این لینک ثبت کنید.
زمان ثبت بازبینی از ساعت ۱۳ روز پنج شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه تا ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ بیست و نهم خرداد ماه است. لازم است قبل از ثبت درخواست بازبینی خود، موارد ذکرشده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۳ معادلات دیفرانسیل
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

تمرین تحویلی سری پنجم شامل سوال‌ ۱ ماتریس A_۳، سوال‌ های ۲، ۴، ۵ و ۶ و تمرین تحویلی سری ششم شامل سوال های ۱، ۲ و ۵ از نمونه تمرین‌های تحویلی است.
لطفا فقط پاسخ سوالات مشخص شده را تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه به عنوان تمرین در سامانه cw بارگذاری کنید.

همچنین جریمه تاخیر در تحویل تمرین‌ ها به شرح زیر است:
به ازای تاخیر تا ۲۴ ساعت، ۲۰ درصد از کل نمره و
از ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت، ۴۰ درصد از کل نمره کسر خواهد شد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۷ ریاضی عمومی ۲
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

به اطلاع میرساند کلاس درس جبرانی دکتر خانه دانی، روز پنج شنبه مورخ سیزدهم خرداد ماه ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار خواهد شد. در صورت بروز مشکلاتی نظیر قطع برق و ...، زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
در ضمن، به دلیل هماهنگی تکالیف تحویلی، به توصیه دکتر خانه دانی فصل پانزدهم کتاب درسی (آدامز) را مطالعه کنید. هرچند طبق برنامه معمول، این مطالب توسط ایشان درس داده خواهد شد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۶ ریاضی عمومی ۱
۳ خرداد ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

نمرات آزمونک سوم این درس در سامانه درس افزار cw، قابل مشاهده است. در صورت درخواست بازبینی به نمرات اعلام شده، می توانید درخواست خود را از طریق این لینک ثبت کنید.
زمان ثبت بازبینی از ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ چهارم خرداد ماه تا ساعت ۱۳ روز پنج شنبه مورخ ششم خرداد ماه است. لازم است قبل از ثبت درخواست بازبینی خود، موارد ذکرشده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۴ مدیر دروس پایه
۱ خرداد ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم دروس پایه دانشکده ریاضی

در هنگام تصحیح تمرین‌ها و آزمونک‌ها توسط دستیاران آموزشی، نمرات تا یک هفته بعد از نمره دهی اولیه ممکن است دستخوش تغییر شوند.

توجه داشته باشید زمانی برای اعتراضات و درخواست بازبینی نمرات در نظر گرفته شده که متعاقبا اعلام می شود. لطفا به هیچ وجه خارج از زمان مقرر اعتراض نفرمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۲ معادلات دیفرانسیل
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

تمرین تحویلی سری سوم شامل سوال‌ های ۲ و ۳ و تمرین تحویلی سری چهارم شامل سوال های ۲ قسمت ب، ۳ و ۴ از نمونه تمرین‌ های تحویلی است.
لطفا فقط پاسخ سوالات مشخص شده را تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه به عنوان تمرین در سامانه cw بارگذاری کنید.

همچنین جریمه تاخیر در تحویل تمرین‌ ها به شرح زیر است:
به ازای تاخیر تا ۲۴ ساعت، ۲۰ درصد از کل نمره و از ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت، ۴۰ درصد از کل نمره کسر خواهد شد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۵ ریاضی عمومی ۱
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

نمرات آزمونک دوم این درس در سامانه درس افزار cw، قابل مشاهده است. در صورت درخواست بازبینی به نمرات اعلام شده، می توانید درخواست خود را از طریق این لینک ثبت کنید.

زمان ثبت بازبینی از ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ١٩ اردیبهشت ماه تا ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه است. لازم است قبل از ثبت درخواست بازبینی خود، موارد ذکرشده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۳ مدیر دروس پایه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم دروس پایه دانشکده ریاضی

تقاضا می‌شود با مراجعه به این لینک نظرات و تجربیات ارزشمند خود را به مدیریت دروس پایه دانشکده علوم ریاضی منتقل فرمایید.

دانشجویان عزیز توجه کنند که نظرات تک‌واژه‌ای (خوب/بد/عالی) حاوی اطلاعات خاصی نیست و بازخورد قابل‌ملاحظه‌ای را منتقل نمی‌کند.
بنابراین، سعی کنید نظرات مثبت یا منفی خود را با ذکر موارد مشخص ذکر کنید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۶ درس ریاضی عمومی ۲
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

به اطلاع میرساند که مهلت تمرین های تحویلی سری اول و دوم این درس تنها به علت تدریس نشدن مباحث امتحانی تمدید شدند و از این پس مهلت ارسال هیچ یک از تمرین های تحویلی تمدید نخواهد شد و تحویل تمرین ها مطابق برنامه اعلام شده در طرح درس پیگیری می شود. لذا خواهشمندیم از ارسال ایمیل برای درخواست تمدید مهلت تمرین ها خودداری نمایید.
برای دسترسی به طرح درس می توانید به این لینک مراجعه کنید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۵ درس ریاضی عمومی ۲
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

مهلت تحویل تمرین های سری‌ اول و دوم این درس تا ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ ٢ ارديبهشت ماه تمدید شد. به ازای هر روز تاخیر در ارسال پاسخ نامه پس از زمان تمدید شده، یک سوم نمره کل این سری تمرین به عنوان جریمه دیرکرد، کسر خواهد شد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۴ درس ریاضی عمومی ۱
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

نمرات آزمونک اول این درس در سامانه درس افزار cw، قابل مشاهده است. در صورت درخواست بازبینی به نمرات اعلام شده، می توانید درخواست خود را از طریق این لینک ثبت کنید.
زمان ثبت بازبینی از ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۲۲ فروردین ماه تا ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۲۴ فروردین ماه است. لازم است قبل از ثبت درخواست بازبینی خود، موارد ذکرشده در گوگل فرم را به دقت مطالعه و سپس اقدام به پر کردن آن نمایید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۱ درس معادلات دیفرانسیل
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
با سلام
دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل

تمرین تحویلی سری دوم شامل سوال های ۴، ۱۷ و ۱۹ از نمونه تمرین‌های تحویلی سری دوم است. لطفا فقط پاسخ تمرین‌های ذکر شده را به عنوان تمرین در سامانه cw بارگذاری کنید.
همچنین، جریمه تاخیر در تحویل تمرین‌های سری اول و دوم به شرح زیر است:
تاخیر تا ۲۴ ساعت، ۲۰ درصد از کل نمره
تاخیر از ۲۴ تا ۴۸ ساعت، ۴۰ درصد از کل نمره
در غیر این صورت، ۶۰ درصد از کل نمره کسر خواهد شد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۴ درس ریاضی عمومی ۲
۲۸ اسفند ۹۹
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

سری دوم تمرین های تحویلی این درس سه‌ شنبه هفته آینده مورخ سوم فروردین ماه ساعت ۲۴ روی سامانه cw بارگذاری خواهدشد.

مهلت ارسال پاسخ نامه سری دوم تمرین های تحویلی تا ساعت ۲۴ پنج شنبه بیست و ششم فروردین ماه است. همچنین، مهلت ارسال پاسخ نامه سری اول تمرین های تحویلی نیز تا ساعت ۲۴ پنج شنبه بیست و ششم فروردین ماه تمدید شد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۳ درس ریاضی عمومی ۲
۲۳ اسفند ۹۹
با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

به اطلاع می‌رساند که نسخه اصلاح شده سری اول تمرین های تحویلی این درس روی سامانه cw قرار گرفته است. دانشجویان می‌توانند از ساعت ۲۴ روز سه شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه پاسخ نامه های خود را در سامانه cw بارگذاری کنند.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۲ درس ریاضی عمومی ۲
۲۰ اسفند ۹۹
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۲

مهلت تحویل تمرین های تحویلی سری اول این درس تا ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ ۲۸ اسفندماه تمدید شد. به ازای هر روز تاخیر در ارسال پاسخ نامه پس از زمان تمدید شده، یک سوم نمره کل این سری تمرین به عنوان جریمه دیرکرد، کسر خواهد شد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۱ درس ریاضی عمومی ۲
۱۸ اسفند ۹۹
با سلام

دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ٢

به اطلاع می رساند که نحوه ارزیابی و نمره‌دهی این درس از ١٤ نمره تمرین تحویلی، ٢ نمره آزمون حین کلاس و ٤ نمره پایان ترم به ١٥ نمره تمرین تحویلی و ٥ نمره امتحان پایان‌ترم تغییر یافت.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۱ درس ریاضی‌مهندسی
۱۳ اسفند ۹۹
با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی مهندسی

از اين پس، زمان برگزاری کلاس های حل تمرین خانم کولیوند از دوشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۹ به روزهای شنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹ تغییر پیدا می کند.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۲ مدیر دروس پایه
۱۰ اسفند ۹۹
با سلام

دانشجویان محترم دروس پایه دانشکده ریاضی

درصورتی که در cw تجمیعی درس عضو نیستید، هر چه سریع‌تر نام و نام‌خانوادگی و ایمیل ثبت شده خود در سامانه آموزش را به ایمیل درج شده در طرح درس مربوط با عنوان «عضویت در cw تجمیعی» ارسال کنید تا به cw تجمیعی درس اضافه شوید.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۳ درس ریاضی عمومی ۱
۶ اسفند ۹۹
با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

با توجه به نظرسنجی صورت گرفته در سامانه cw، کلاس های حل تمرین آقای فخاران از شنبه ساعت ۱۶ الی ۱۸ به سه شنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹ تغییر یافت.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۲ درس ریاضی عمومی ۱
۲ اسفند ۹۹
با سلام
دانشجویان محترم درس ریاضی عمومی ۱

به اطلاع میرساند به منظور حل مسائل بیشتر کتاب درسی و رفع اشکال، کلاس‌های حل تمرین این درس از همین هفته برگزار خواهد شد. اولین کلاس حل تمرین ( کلاس حل تمرین آقای فخاران) سه شنبه مورخ پنجم اسفند ماه ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار می شود. کلاس حل تمرین (کلاس حل تمرین آقای نامنی) نیز چهارشنبه مورخ ششم اسفند ماه ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است که زمان قطعی کلاس های حل تمرین بعد از اتمام نظرسنجی انجام شده در سامانه cw، اطلاع رسانی خواهد شد.

با آرزوی موفقیت
اطلاعیه شماره ۱ درس ریاضی عمومی ۱
۲۶ بهمن ۹۹


اطلاعیه شماره ۱ مدیر دروس پایه
۲۶ بهمن ۹۹
دانشجویان محترم
کلاس های حل تمرین تمامی دروس پایه دانشکده ریاضی از شنبه ۹ اسفند ماه طبق برنامه اعلام شده و از طریق لینک های زیر برگزار خواهد شد:

لینک کلاس حل تمرین درس ریاضی عمومی ۱:
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/calculus-1-ta

لینک کلاس حل تمرین درس ریاضی عمومی ۲:
https://vc.sharif.edu/ch/calculus-2-ta

لینک کلاس حل تمرین درس معادلات دیفرانسیل:
https://vc.sharif.edu/ch/differential-equation-ta

لینک کلاس حل تمرین درس ریاضی مهندسی:
https://vc.sharif.edu/ch/engineering-math-ta

با آرزوی موفقیت
آغاز ترم جدید
۲۵ بهمن ۹۹
دانشجویان گرامی دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
سلام، در طول این ترم از طریق این سایت می‌توانید از اطلاعیه‌ها، تمرین‌ها، نمرات و ... مربوط دروس خود آگاه شوید.
با آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه شما عزیزان