صفحه اصلی

معادلات دیفرانسیل: نمرات میان‌ترم
۲۲ آذر ۹۷
دانشجویان گرامی درس معادلات دیفرانسیل،
نمرات امتحان میان‌ترم بر روی سایت قرار گرفته‌اند. بارم سؤالات امتحان دکتر فنایی به ترتیب ۲۰، ۲۰، ۱۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰ و بارم سؤالات دکتر شریفی تبار همگی ۲۰ هستند.