اطلاعیه ها - دروس سرویس دانشکده علوم ریاضی، پاییز 96

اطلاعیه ها

نمرات بازبینی شده معادلات دیفرانسیل
۱۱ مرداد ۱۳۹۷

به نام خدا

جهت اطلاع دانشجویان گرامی درس معادلات دیفرانسیل


ضمن اعلان نمره نهایی (نمره کارنامه) این درس، توجه شما عزیزان را به موارد زیر جلب می نماییم:
 • به کلیه درخواست‌های مستدل و درخور برای بازبینی برگه‌های آزمون نهایی رسیدگی‌ شده است.
 • برای مشاهده نمرات پس از بازبینی اعتراض ها بهاین صفحهمراجعه کنید.
 • نتایج بازنگری شده مؤید خطای بسیار ناچیز روال تصحیح است.


 • نمره دانشجو در سامانه آموزش (x) به صورت زیر محاسبه شده است:
  (M(1,2,3,4,5,6= نمره میان ترم
  (M(1,2,3,4,5=نمره میان ترم بدون محاسبه سوال آخر که اعتراضاتی در پی داشت
  F = نمره پایان ترم

  (M = max(M(1,2,3,4,5,6),M(1,2,3,4,5)*10/9


  (x = max((M+F)/10,(M*0.3+F*0.7)/5


  y = نمره نهایی در سامانه آموزش
  x < 7 ...then y=x/10+9
  x in [7,9) ...then y=10
  (x >= 9 ...then y=min(x+2,20


  با تشکر و احترام
  گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی


 • نمرات بازبینی شده ریاضی ۱
  ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

  به نام خدا

  جهت اطلاع دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۱


  ضمن اعلان نمره نهایی (نمره کارنامه) این درس، توجه شما عزیزان را به موارد زیر جلب می نماییم:
 • به کلیه درخواست‌های مستدل برای بازبینی برگه‌های آزمون نهایی رسیدگی‌ شده است.
 • برای مشاهده نمرات پس از بازبینی اعتراض ها بهاین صفحهمراجعه کنید.
 • نتایج بازنگری شده مؤید خطای بسیار ناچیز روال تصحیح است.


 • نمره دانشجو در سامانه آموزش (x) به صورت زیر محاسبه شده است:
  M = نمره میان ترم
  F = نمره پایان ترم

  x = max(M/10+F/10,F/5)+3
  با تشکر و احترام
  گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی


 • نمرات بازبینی شده ریاضی ۲
  ۲ مرداد ۱۳۹۷

  به نام خدا

  جهت اطلاع دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۲


  ضمن اعلان نمره نهایی (نمره کارنامه) این درس، توجه شما عزیزان را به موارد زیر جلب می نماییم:
 • به کلیه درخواست‌های مستدل برای بازبینی برگه‌های آزمون نهایی رسیدگی‌ شده است.
 • برای مشاهده نمره خود بهاین صفحهمراجعه کنید.
 • نتایج بازنگری شده مؤید خطای بسیار ناچیز روال تصحیح است.
 • نمره نهایی درس به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

  نمره دانشجو (x) با دو بارم بندی زیر محاسبه و بهترین آن لحاظ می‌شود:
  الف) میان‌ترم ۸، پایان‌ترم ۱۲
  ب) میان‌ترم ۰، پایان‌ترم ۲۰

  (x = max(M/10+F/10,F/6


  که M نمره میان‌ترم (از ۸۰) و F نمره نهایی (از 120) است. سپس نمره کارنامه (y) از رابطه زیر محاسبه می‌شود که طبعا سقف ۲۰ لحاظ خواهد شد:

  y = 2*x*(73-x)/103  نهایتا، ضمن تشکر از همراهی شما دانشجویان گرامی، خواهشمند است به موارد زیر توجه ویژه نمایید:
 • در صورت نیاز به هرگونه اظهار نظر، صرفا از طریق سیستم edu با استاد درس تماس حاصل فرمایید.
 • از ارسال ایمیل‌های فاقد اطلاعات دقیق و یا درخواست‌های کلی، نامشخص و یا سیستماتیک، به اساتید درس و یا سایر افراد دیگر دانشکده جدا خودداری فرمایید.
 • بدیهی است مسئولیت هرگونه تغییر نمره به دلیل مکاتبه یا درخواست با اطلاعات نادقیق، ناصحیح یا نامشخص، و بالخص درخواست‌های کلی و سیستماتیک، با شخص دانشجو خواهد بود.


  با تشکر و احترام
  گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی


 • سوالات و کلید سوالات پایان ترم معادلات دیفرانسیل
  ۱ مرداد ۱۳۹۷

  سوالات امتحان معادلات دیفرانسیل را از این لینک دریافت کنید.
  نمرات پایان ترم معادلات دیفرانسیل
  ۲۶ تیر ۱۳۹۷

  به نام خدا

  جهت اطلاع دانشجویان گرامی درس معادلات دیفرانسیل  ضمن اعلان نمرات پایان ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می نماییم:
 • برای مشاهده نمره خود به این صفحه مراجعه کنید.

 • در فرایند تصحیح برگه های امتحانی تصحیح پاسخ سوالات توسط دو گروه مستقل از مصححین صورت پذیرفته است و در نهایت اختلاف نمرات این دو گروه نیز در صورت نیاز، مجددا توسط مصحح سوم مورد بررسی قرار گرفته است.

 • از آنجا که هدف اصلی دانشکده جلوگیری از هرگونه تضییع احتمالی حقوق دانشجویان محترم است و علی رغم اینکه روال تصحیح با بازبینی های لازم از دقت قابل قبول برخوردار است، یک روال درخواست بازبینی مجدد پاسخ سوالات به صورت آزمایشی به شرح زیر در نظر گرفته شده که با مراجعه به این صفحه و تکمیل فرم مربوطه قابل ارسال است. لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه فرمایید:

 • آخرین مهلت ثبت درخواست، ساعت ۲۳ روز دوشنبه ۱ مرداد است.

 • فقط در صورت وارد بودن اعتراض به سوال اول درخواست بازبینی سوال دوم مورد توجه قرار می‌گیرد.

 • لطفا پیش از ارائه هرگونه درخواست بازبینی، با مراجعه به پاسخ‌نامه منتشر شده، از دلایل درخواست خود اطمینان حاصل کنید و این دلایل را به همراه توضیحات کافی در فرم درخواست قید فرمایید.

 • نمرات نهایی پس از بررسی درخواست‌های تجدید نظر اعلام خواهد شد.

  در نهایت توجه فرمایید که ارائه درخواست‌های منطقی و مستدل قطعا موجب بالارفتن روال تصحیح و دقت بیشتر در تعیین نمرات نهایی خواهد بود. اما تجربه بازنگری نمرات میان‌ترم --در کلیه دروس سرویس دانشکده‌-- مؤید خطای بسیار ناچیز روال تصحیح است. لذا خواهشمند است از هرگونه درخواست بازبینی بدون دلیل خودداری فرمایید. بدیهی است با توجه به دقت اضافی که برای بررسی درخواست‌های بازبینی توسط گروه مصححین صرف خواهد شد، احتمال هرنوع تغییر نمره مثبت و یا منفی پس از بررسی هر یک از درخواست‌های بازبینی وجود دارد.


  با تشکر و احترام
  گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی

 • نمرات پایان ترم ریاضی ۲
  ۲۶ تیر ۱۳۹۷

  به نام خدا

  جهت اطلاع دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۲  ضمن اعلان نمرات پایان ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می نماییم:
 • برای مشاهده نمره خود به این صفحه مراجعه کنید.

 • در فرایند تصحیح برگه های امتحانی تصحیح پاسخ سوالات توسط دو گروه مستقل از مصححین صورت پذیرفته است و در نهایت اختلاف نمرات این دو گروه نیز در صورت نیاز، مجددا توسط مصحح سوم مورد بررسی قرار گرفته است.

 • از آنجا که هدف اصلی دانشکده جلوگیری از هرگونه تضییع احتمالی حقوق دانشجویان محترم است و علی رغم اینکه روال تصحیح با بازبینی های لازم از دقت قابل قبول برخوردار است، یک روال درخواست بازبینی مجدد پاسخ سوالات به صورت آزمایشی به شرح زیر در نظر گرفته شده که با مراجعه به این صفحه و تکمیل فرم مربوطه قابل ارسال است. لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه فرمایید:

 • آخرین مهلت ثبت درخواست، ساعت ۲۳ روز جمعه ۲۹ تیر است.

 • فقط در صورت وارد بودن اعتراض به سوال اول درخواست بازبینی سوال دوم مورد توجه قرار می‌گیرد.

 • لطفا پیش از ارائه هرگونه درخواست بازبینی، با مراجعه به پاسخ‌نامه منتشر شده، از دلایل درخواست خود اطمینان حاصل کنید و این دلایل را به همراه توضیحات کافی در فرم درخواست قید فرمایید.

 • نمرات نهایی پس از بررسی درخواست‌های تجدید نظر اعلام خواهد شد.

  در نهایت توجه فرمایید که ارائه درخواست‌های منطقی و مستدل قطعا موجب بالارفتن روال تصحیح و دقت بیشتر در تعیین نمرات نهایی خواهد بود. اما تجربه بازنگری نمرات میان‌ترم --در کلیه دروس سرویس دانشکده‌-- مؤید خطای بسیار ناچیز روال تصحیح است. لذا خواهشمند است از هرگونه درخواست بازبینی بدون دلیل خودداری فرمایید. بدیهی است با توجه به دقت اضافی که برای بررسی درخواست‌های بازبینی توسط گروه مصححین صرف خواهد شد، احتمال هرنوع تغییر نمره مثبت و یا منفی پس از بررسی هر یک از درخواست‌های بازبینی وجود دارد.


  با تشکر و احترام
  گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی

 • نمرات پایان ترم ریاضی ۱
  ۲۴ تیر ۱۳۹۷

  به نام خدا

  جهت اطلاع دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۱  ضمن اعلان نمرات پایان ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می نماییم:
 • برای مشاهده نمره خود به این صفحه مراجعه کنید.

 • در فرایند تصحیح برگه های امتحانی تصحیح پاسخ سوالات توسط دو گروه مستقل از مصححین صورت پذیرفته است و در نهایت اختلاف نمرات این دو گروه نیز در صورت نیاز، مجددا توسط مصحح سوم مورد بررسی قرار گرفته است.

 • از آنجا که هدف اصلی دانشکده جلوگیری از هرگونه تضییع احتمالی حقوق دانشجویان محترم است و علی رغم اینکه روال تصحیح با بازبینی های لازم از دقت قابل قبول برخوردار است، یک روال درخواست بازبینی مجدد پاسخ سوالات به صورت آزمایشی به شرح زیر در نظر گرفته شده که با مراجعه به این صفحه و تکمیل فرم مربوطه قابل ارسال است. لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه فرمایید:

 • آخرین مهلت ثبت درخواست، ساعت ۲۳ روز جمعه ۲۹ تیر است.

 • فقط در صورت وارد بودن اعتراض به سوال اول درخواست بازبینی سوال دوم مورد توجه قرار می‌گیرد.

 • لطفا پیش از ارائه هرگونه درخواست بازبینی، با مراجعه به پاسخ‌نامه منتشر شده، از دلایل درخواست خود اطمینان حاصل کنید و این دلایل را به همراه توضیحات کافی در فرم درخواست قید فرمایید.

 • نمرات نهایی پس از بررسی درخواست‌های تجدید نظر اعلام خواهد شد.

  در نهایت توجه فرمایید که ارائه درخواست‌های منطقی و مستدل قطعا موجب بالارفتن روال تصحیح و دقت بیشتر در تعیین نمرات نهایی خواهد بود. اما تجربه بازنگری نمرات میان‌ترم --در کلیه دروس سرویس دانشکده‌-- مؤید خطای بسیار ناچیز روال تصحیح است. لذا خواهشمند است از هرگونه درخواست بازبینی بدون دلیل خودداری فرمایید. بدیهی است با توجه به دقت اضافی که برای بررسی درخواست‌های بازبینی توسط گروه مصححین صرف خواهد شد، احتمال هرنوع تغییر نمره مثبت و یا منفی پس از بررسی هر یک از درخواست‌های بازبینی وجود دارد.


  با تشکر و احترام
  گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی

 • آزمون مجدد درس معادلات دیفرانسیل
  ۱۹ تیر ۱۳۹۷

  به نام خدا

  قابل توجه دانشجویان درس معادلات دیفرانسیل
  (۲۲۰۳۴) کلیه گروه ها  دانشجویانی که با دلایل موجه و تایید قبلی استاد درس خود، لازم است در آزمون مجدد درس معادلات دیفرانسیل شرکت نمایند لطفا روز شنبه ۹۷/۴/۲۳ ساعت ۸:۴۵ صبح در
  اتاق ۲۱۷ دانشکده علوم ریاضی حضور به هم رسانند.

 • محتوای آزمون از تمام مطالب سرفصل درس خواهد بود.

 • لطفا قبل از حضور در جلسه تایید استاد درس را اخذ نمایید. دانشجویانی که تایید قبلی استاد درس را اخذ نکرده باشند مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بود. • با تشکر و احترام
  گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی

  کلید ریاضی عمومی ۱
  ۹ تیر ۱۳۹۷

  کلید مربوط به سوال های امتحان پایان ترم ریاضی عمومی ۱ را می توانید از این لینک دریافت کنید.
  کلاس حل تمرین جبرانی معادلات دیفرانسیل
  ۴ تیر ۱۳۹۷

  کلاس حل تمرین درس معادلات دیفرانسیل از روز یکشنبه به دوشنبه ۴ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ انتقال یافت. محل تشکیل کلاس الف ۲۵ خواهد بود.
  سوالات و کلید سوالات پایان ترم درس ریاضی عمومی ۲
  ۱ تیر ۱۳۹۷

  سوالات امتحان ریاضی ۲ را از این لینک دریافت و کلید مربوط به آن را در اینجا می توانید مشاهده کنید.
  درسنامه ریاضی عمومی ۲ (دکتر فتوحی)
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

  درسنامه درس ریاضی ۲ مربوط به کلاس دکتر فتوحی را می توانید از این لینک
  دریافت کنید.
  کلاس جبرانی(رفع اشکال)
  ۲۴ خرداد ۱۳۹۷

  دانشجویان محترم دروس پایه دانشکده علوم ریاضی،

  با سلام،

  به اطلاع می‌رساند دانشکده علوم ریاضی برای کمک به شما عزیزان جهت آمادگی بیشتر در آزمون پایان‌ترم، کلاس‌های فوق‌العاده و رفع اشکال طبق برنامه زیر برگزار می‌کند. امید است با شرکت در این جلسات، نتایج مناسب‌تری کسب نمایید.


  با احترام
  گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی
  Pic
  نمرات میان ترم ریاضی 1
  6 خرداد 1397

  نمرات بازبینی شده درس ریاضی ۱ را در این صفحه می توانید مشاهده کنید.
  تمرین های ریاضی عمومی ۲
  14 خرداد 1397

  تمامی تمرین های درس ریاضی عمومی ۲ در این صفحه قرار داده شده است.
  نمرات میان ترم ریاضی 1
  6 خرداد 1397

  نمرات بازبینی شده درس ریاضی ۱ را در این صفحه می توانید مشاهده کنید.
  نمرات میان ترم ریاضی 2
  5 خرداد 1397

  به نام خدا

  جهت اطلاع دانشجویان گرامی درس معادلات دیفرانسیل


  ضمن اعلان نمرات بازبینی‌شده میان ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می نماییم:
 • برای مشاهده نمره خود بهاین صفحهمراجعه کنید.

 • در مجموع ۸۱ دانشجو تقاضای بازبینی مجدد برگه را داشته ‌اند.

 • درخواست‌هایی که با «ارائه دلایل و توضیحات کافی» همراه بوده‌اند، توسط استاد درس، مورد بررسی قرار گرفته‌اند که حدود ۸۰ درصد از تقاضاها را شامل می‌شده است.

 • از بین درخواست‌های بررسی شده، نمره ۳۵ برگه (حدود ۵۴ درصد) شامل هیچ‌گونه تغییری نشده است؛ نمره ۱۷ برگه (حدود ۲۶ درصد) با افزایش و نمره ۱۳ برگه (حدود ۲۰درصد) با کاهش همراه بوده است.

 • میانگین افزایش برگه‌هایی که نمره آنها پس از تجدید نظر دارای تغییر مثبت بوده است، ۲ (از ۱۰۰) است.

 • میانگین کاهش برگه‌هایی که نمره آنها پس از تجدید نظر دارای تغییر منفی بوده است، ۳/۶- (از ۱۰۰) است.

  در نهایت توجه فرمایید که علی‌رغم اینکه روال دوبار تصحیح با اعمال کنترل‌های لازم از دقت قابل قبول برخوردار است، دانشکده علوم ریاضی تصمیم دارد که فعلا روال درخواست بازبینی مجدد برگه‌ها را به همین صورت ادامه دهد. البته لازمه این امر، همکاری صمیمانه شما دانشجویان عزیز با عدم اعمال بار اضافه به دانشکده است. لذا خواهشمند است، در ثبت درخواست‌های بازبینی آتی خود در این درس و دروس دیگر، نهایت دقت و تامل را در نظر بگیرید. این همکاری دوطرفه قطعا به ارايه سرویس بهتر از طرف دانشکده و بهره‌مندی بیشتر شما عزیزان منجر خواهد شد.


  با تشکر و احترام
  گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی

 • نمرات میان ترم ریاضی 2
  5 خرداد 1397

  به نام خدا

  جهت اطلاع دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی 2


  ضمن اعلان نمرات بازبینی‌شده میان ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می نماییم:
 • برای مشاهده نمره خود بهاین صفحهمراجعه کنید.

 • در مجموع ۱۱۷ دانشجو تقاضای بازبینی مجدد برگه را داشته ‌اند.

 • درخواست‌هایی که با «ارائه دلایل و توضیحات کافی» همراه بوده‌اند، توسط استاد درس، مورد بررسی قرار گرفته‌اند که حدود ۷۵ درصد از تقاضاها را شامل می‌شده است.

 • از بین درخواست‌های بررسی شده، نمره ۵۱ برگه (حدود ۵۸ درصد) شامل هیچ‌گونه تغییری نشده است؛ نمره ۲۰ برگه (حدود ۲۳ درصد) با افزایش اندک و نمره ۱۷ برگه (حدود ۱۹ درصد) با کاهش اندک همراه بوده است.

 • میانگین افزایش برگه‌هایی که نمره آنها پس از تجدید نظر دارای تغییر مثبت بوده است، ۳/۲ (از ۸۰) است.

 • میانگین کاهش برگه‌هایی که نمره آنها پس از تجدید نظر دارای تغییر منفی بوده است، ۲- (از ۸۰) است.

  در نهایت توجه فرمایید که علی‌رغم اینکه روال دوبار تصحیح با اعمال کنترل‌های لازم از دقت قابل قبول برخوردار است، دانشکده علوم ریاضی تصمیم دارد که فعلا روال درخواست بازبینی مجدد برگه‌ها را به همین صورت ادامه دهد. البته لازمه این امر، همکاری صمیمانه شما دانشجویان عزیز با عدم اعمال بار اضافه به دانشکده است. لذا خواهشمند است، در ثبت درخواست‌های بازبینی آتی خود در این درس و دروس دیگر، نهایت دقت و تامل را در نظر بگیرید. این همکاری دوطرفه قطعا به ارايه سرویس بهتر از طرف دانشکده و بهره‌مندی بیشتر شما عزیزان منجر خواهد شد.


  با تشکر و احترام
  گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی

 • اعلام نمرات میان‎ترم ریاضی عمومی 1
  28 اردیبهشت 1397

  به نام خدا

  جهت اطلاع دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی 1


  ضمن اعلان نمرات میان ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می نماییم:

  • نمره اعلام شده از ۱۰۰ است.

  • در فرایند تصحیح برگه های امتحانی روال تصحیح پاسخ سوالات توسط دو گروه مستقل از مصححین صورت پذیرفته است و در نهایت اختلاف نمرات این دو گروه نیز در صورت نیاز، مجدداْ مورد بررسی دوباره قرار گرفته است.

  از آنجا که هدف اصلی دانشکده جلوگیری از هرگونه تضییع احتمالی حقوق دانشجویان محترم است و علی‌رغم اینکه روال تصحیح با بازبینی‌ های لازم از دقت قابل قبول برخوردار
  است، یک روال درخواست بازبینی مجدد پاسخ سوالات به صورت آزمایشی به شرح زیر در نظر گرفته شده که با مراجعه به این صفحه و تکمیل فرم مربوطه قابل ارسال است. لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه فرمایید:

  • آخرین مهلت ثبت درخواست، ساعت ۱۳ روز دوشنبه 31 اردیبهشت است.

  • هر دانشجو می‌تواند درخواست بازبینی مجدد را حداکثر برای دو سوال (به ترتیب الویت) و با ارائه دلایل و توضیحات کافی ارائه دهد.

  • درخواست‌های بازبینی که با ارائه توضحات مستدل کافی همراه نباشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

  • فقط در صورت وارد بودن اعتراض به سوال اول درخواست بازبینی سوال دوم مورد توجه قرار می‌گیرد.

  • لطفا پیش از ارائه هرگونه درخواست بازبینی، با مراجعه به پاسخ‌نامه منتشر شده، از دلایل درخواست خود اطمینان حاصل کنید و این دلایل را به همراه توضیحات کافی در فرم درخواست قید فرمایید.

  در نهایت توجه فرمایید که ارائه درخواست‌های منطقی و مستدل قطعا موجب بالارفتن روال تصحیح و دقت بیشتر در تعیین نمرات نهایی خواهد بود. لذا خواهشمند است از هرگونه درخواست بازبینی بدون دلیل خودداری فرمایید. بدیهی است با توجه به دقت اضافی که برای بررسی درخواست‌های بازبینی توسط گروه مصححین صرف خواهد شد، احتمال هرنوع تغییر نمره مثبت و یا منفی پس از بررسی هر یک از درخواست‌های بازبینی وجود دارد.


  با تشکر و احترام
  گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی

  کلید میان‎ترم درس معادلات دیفرانسیل
  23 اردیبهشت 1397
  دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل،
  کلید امتحان میان‎ترم این درس بر روی سایت قرار گرفت.
  رفع مشکل فرم درخواست بازبینی درس معادلات دیفرانسیل
  23 اردیبهشت 1397
  در فرم ثبت درخواست بازبینی درس معادلات دیفرانسیل، برای سؤالات 5 و 6 ایرادی وجود داشت که رفع گردید.
  اعلام نمرات میان‎ترم معادلات دیفرانسیل
  21 اردیبهشت 1397

  به نام خدا

  جهت اطلاع دانشجویان گرامی درس معادلات دیفرانسیل


  ضمن اعلان نمرات میان ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می نماییم:

  • نمره اعلام شده از ۱۰۰ است.

  • در فرایند تصحیح برگه های امتحانی روال تصحیح پاسخ سوالات توسط دو گروه مستقل از مصححین صورت پذیرفته است و در نهایت اختلاف نمرات این دو گروه نیز در صورت نیاز، مجدداْ مورد بررسی دوباره قرار گرفته است.

  از آنجا که هدف اصلی دانشکده جلوگیری از هرگونه تضییع احتمالی حقوق دانشجویان محترم است و علی‌رغم اینکه روال تصحیح با بازبینی‌ های لازم از دقت قابل قبول برخوردار است، یک روال درخواست بازبینی مجدد پاسخ سوالات به صورت آزمایشی به شرح زیر در نظر گرفته شده که با مراجعه به این صفحه و تکمیل فرم مربوطه قابل ارسال است. لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه فرمایید:

  • آخرین مهلت ثبت درخواست، ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت است.

  • هر دانشجو می‌تواند درخواست بازبینی مجدد را حداکثر برای دو سوال (به ترتیب الویت) و با ارائه دلایل و توضیحات کافی ارائه دهد.

  • درخواست‌های بازبینی که با ارائه توضحات مستدل کافی همراه نباشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

  • فقط در صورت وارد بودن اعتراض به سوال اول درخواست بازبینی سوال دوم مورد توجه قرار می‌گیرد.

  • لطفا پیش از ارائه هرگونه درخواست بازبینی، با مراجعه به پاسخ‌نامه منتشر شده، از دلایل درخواست خود اطمینان حاصل کنید و این دلایل را به همراه توضیحات کافی در فرم درخواست قید فرمایید.

  در نهایت توجه فرمایید که ارائه درخواست‌های منطقی و مستدل قطعا موجب بالارفتن روال تصحیح و دقت بیشتر در تعیین نمرات نهایی خواهد بود. لذا خواهشمند است از هرگونه درخواست بازبینی بدون دلیل خودداری فرمایید. بدیهی است با توجه به دقت اضافی که برای بررسی درخواست‌های بازبینی توسط گروه مصححین صرف خواهد شد، احتمال هرنوع تغییر نمره مثبت و یا منفی پس از بررسی هر یک از درخواست‌های بازبینی وجود دارد.


  با تشکر و احترام
  گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی

  اعلام نمرات میان‎ترم ریاضی عمومی 2
  21 اردیبهشت 1397

  به نام خدا

  جهت اطلاع دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۲


  ضمن اعلان نمرات میان ترم این درس، توجه دانشجویان عزیز را به موارد زیر جلب می نماییم:

  • نمره اعلام شده از ۸۰ است.

  • در فرایند تصحیح برگه های امتحانی روال تصحیح پاسخ سوالات توسط دو گروه مستقل از مصححین صورت پذیرفته است و در نهایت اختلاف نمرات این دو گروه نیز در صورت نیاز، مجدداْ مورد بررسی دوباره قرار گرفته است.

  از آنجا که هدف اصلی دانشکده جلوگیری از هرگونه تضییع احتمالی حقوق دانشجویان محترم است و علی‌رغم اینکه روال تصحیح با بازبینی‌ های لازم از دقت قابل قبول برخوردار است، یک روال درخواست بازبینی مجدد پاسخ سوالات به صورت آزمایشی به شرح زیر در نظر گرفته شده که با مراجعه به این صفحه و تکمیل فرم مربوطه قابل ارسال است. لطفا در این خصوص به موارد زیر توجه فرمایید:

  • آخرین مهلت ثبت درخواست، ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت است.

  • هر دانشجو می‌تواند درخواست بازبینی مجدد را حداکثر برای دو سوال (به ترتیب الویت) و با ارائه دلایل و توضیحات کافی ارائه دهد.

  • درخواست‌های بازبینی که با ارائه توضحات مستدل کافی همراه نباشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

  • فقط در صورت وارد بودن اعتراض به سوال اول درخواست بازبینی سوال دوم مورد توجه قرار می‌گیرد.

  • لطفا پیش از ارائه هرگونه درخواست بازبینی، با مراجعه به پاسخ‌نامه منتشر شده، از دلایل درخواست خود اطمینان حاصل کنید و این دلایل را به همراه توضیحات کافی در فرم درخواست قید فرمایید.

  در نهایت توجه فرمایید که ارائه درخواست‌های منطقی و مستدل قطعا موجب بالارفتن روال تصحیح و دقت بیشتر در تعیین نمرات نهایی خواهد بود. لذا خواهشمند است از هرگونه درخواست بازبینی بدون دلیل خودداری فرمایید. بدیهی است با توجه به دقت اضافی که برای بررسی درخواست‌های بازبینی توسط گروه مصححین صرف خواهد شد، احتمال هرنوع تغییر نمره مثبت و یا منفی پس از بررسی هر یک از درخواست‌های بازبینی وجود دارد.


  با تشکر و احترام
  گروه دروس پایه دانشکده علوم ریاضی