اطلاعیه ها - دروس سرویس دانشکده علوم ریاضی، بهار ۹۶

اطلاعیه ها

اعلام نمرات پایان‌ترم درس معادلات دیفرانسیل
1 مرداد 1396
دانشجویان گرامی درس معادلات دیفرانسیل
نمرات پایان‌ترم این درس بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
اعلام نمرات پایان‌ترم درس ریاضی عمومی 2
27 تیر 1396
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی 2
نمرات پایان‌ترم این درس بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
در مورد نمرات نهایی درس ریاضی عمومی 1
21 تیر 1396
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی 1
نمرات نهایی شما به سامانه آموزش دانشگاه ارسال شده است چنانچه نمره پایانی امتحان شما از مجموع نمره میان‌ترم + نمره پایان‌ترم (تقسیم بر 10)، کمتر باشد، حداکثر تا روز یکشنبه 25/04/1396 در ساعات اداری به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی مراجعه نمایید.

توجه داشته باشید نمرات درس ریاضی عمومی 1 در پایان روز یکشنبه 25/04/1396، در سامانه آموزش دانشگاه نهایی خواهد شد.
در مورد نمرات امتحان پایان‌ترم ریاضی عمومی 1
20 تیر 1396
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی 1
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت صورت گرفته و در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است. قابل ذکر است در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز مورد بازبینی قرار گرفته است .
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائۀ درخواست تجدید نظر و بازبینی در نظر گرفته نشده است.

همچنین نمرات ارسالی به آموزش به زودی از طریق سامانه‌ی آموزش اعلام خواهد شد.
اعلام نمرات پایان‌ترم درس ریاضی مهندسی
18 تیر 1396
دانشجویان گرامی درس ریاضی مهندسی،
نمرات پایان‌ترم این درس بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
آدرس ایمیل هفت نفر از دستیاران آموزشی دروس سرویس
6 خرداد 1396
دانشجویان گرامی،
آدرس ایمیل خانم‌ها و آقایان گلسا طلوعی، حمیدرضا محمودیان، هانی احمدزاده، پوریا شاه‌علی، مازیار غنی، حمیدرضا خداجو و محمد‌مهدی کاکایی به شرح زیر اعلام می‌گردد.در مورد نمرات میان‌ترم معادلات دیفرانسیل
4 خرداد 1396
دانشجویان گرامی درس معادلات دیفرانسیل،
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت صورت گرفته و در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است. قابل ذکر است در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز مورد بازبینی قرار گرفته است .
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائۀ درخواست تجدید نظر و بازبینی در نظر گرفته نشده است.
در مورد نمرات میان‌ترم ریاضی عمومی 2
4 خرداد 1396
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی 2،
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت صورت گرفته و در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است. قابل ذکر است در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز مورد بازبینی قرار گرفته است .
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائۀ درخواست تجدید نظر و بازبینی در نظر گرفته نشده است.
اعلام نمرات میان‌ترم درس ریاضی مهندسی
19 اردیبهشت 1396
دانشجویان گرامی درس ریاضی مهندسی،
نمرات میان‌ترم این درس بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
در مورد نمرات میان‌ترم ریاضی عمومی 1
13 اردیبهشت 1396
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی 1،
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت صورت گرفته و در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است. قابل ذکر است در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز مورد بازبینی قرار گرفته است .
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائۀ درخواست تجدید نظر و بازبینی در نظر گرفته نشده است.
اعلام نمرات میان‌ترم ریاضی عمومی 1
12 اردیبهشت 1396
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی ۱،
نمرات میان‌ترم این درس بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
در مورد امتحان میان‌ترم ریاضی عمومی 2
9 اردیبهشت 1396
امتحان میان‌ترم ریاضی عمومی 2 از فصل‌های 10، 11، 12 کتاب آدامز خواهد بود.
مطالب مورد نظر در امتحان به شرح زیر است:

فصل 10:
  • مفاهیم استقلال و وابستگی خطی
  • مفاهیم زیرفضای خطی و بعد
  • ضرب داخلی-ضرب خارجی
  • نگاشت‌های خطی و ماتریس‌ها
  • مقادیر و بردار‌های ویژه

فصل 11:
  • کلیه مطالب فصل مورد نظر است (به جز بخش‌های 2 و 6)

فصل 12:
  • کلیه مطالب فصل 12 مورد نظر است.

به‌روز‌رسانی صفحه‌ی امتحانات
29 فروردین 1396
سؤالات میان‌ترم دروس ریاضی عمومی 1 و ریاضی مهندسی به همراه پاسخ آن‌ها بر روی سایت قرار گرفته‌اند.
امتحان میان‌ترم ریاضی عمومی 1
20 فروردین 1396
دانشجویان گرامی درس ریاضی عمومی 1،
امتحان میان‌ترم این درس در تاریخ 23 فروردین 1396 و در محل تالارها برگزار می‌شود.
در مورد زمان تشکیل کلاس‌های حل تمرین
10 اسفند 1395
دانشجویان گرامی،
برای آگاهی از زمان برگزاری کلاس‌های حل تمرین به صفحۀ برنامه مراجعه فرمایید.