اطلاعیه ها - دروس سرویس دانشکده علوم ریاضی، بهار 95

اطلاعیه ها

توضیحاتی در رابطه با نمرات درس معادلات دیفرانسیل
جمعه 1 مرداد 1395
دانشجویان عزیز درس معادلات دیفرانسیل
با سلام
نکاتی در مورد نمرات و روش تصحیح برگه های امتحانی برای اطلاع شما در ادامه آمده است:
1. برگه های امتحان میان ترم و پایان ترم توسط دو نفر تصحیح شده است و در صورت اختلاف نمره بين اين دو تصحيح به وسيله گروه سوم كه استادان هستند تصحيح گردیده. اين روش از نظر آزمون شناسي معتبر است.
2. اين روش براي همه بكار رفته و شرایط برای همه دانشجویان یکسان بوده است.
3. در دروس عمومي روش هاي مختلفي تجربه شده. واضح است من در دروس تخصصي دانشکده حتي ورقه هاي امتحان ميان ترم را به خود دانشجويان مي دهم كه از ان استفاده كنند. ما در دروس بزرگي مانند رياضي عمومي و معادلات قبلا اجازه مي داديم كه افراد اعتراض كنند، درصورت وارد نبودن جريمه مي شدند و انهايكه مطمئن بودند و حاضر به قبول ريسك ان بودند تقاضا مي دادند.
4. اگر جريمه نباشد همه براي چانه زدن استفاده مي كنند و تجربه گذشته در اين مورد اين مطلب را نشان مي دهد (زماني نيز بدون جريمه اجازه تجديد نظر داده مي شد)
5. در خيلي از كشور ها مانند امريكا و كانادا براي دروس عمومي، دانشجويان با پرداخت مبالغي در اداره آموزش دانشگاه، تقاضاي تجديد نظر مي دادند

بنابراين اين روش از دل تجربه هاي زيادي بيرون اماده. ممكن است روش بهتري بعدا پيدا شود. ولي اگر درجمع نمرات اشتباهي شده با دقت كامل ان را بررسي و ترتيب اثر مي دهیم كه در اين نمره موقت ١٥ مورد پيدا شد و ترتيب اثر داده شد.

موفق باشيد
نمرات نهایی درس ریاضیات مهندسی
جمعه 1 مرداد 1395
قابل توجه دانشجویان درس ریاضیات مهندسی (22035)
نمره نهایی بر اساس میانگین نمرات آزمون های میان ترم و پایان ترم (با ضرایب 50%) تعیین شده است.
اوراق امتحانی توسط دو گروه مصحح مستقل تصحیح، و نمره بالاتر ملاک قرار گرفته است. نمرات آزمونک های 1 و 2 با تاثیر مثبت و خارج از بازه 20 نمره تاثیر گذار بوده اند.
نمره نهایی پس از اعمال تراز، تعیین و اعلام شده است.
با توجه به شرایط فوق، هرگونه درخواست تجدید نظر فقط به صورت زیر امکان پذیر است:

1. ارائه درخواست کتبی به استاد درس، و یا به دفتر 205 در دانشکده ریاضی، حداکثر تا تاریخ 95/5/3،
2. تعهد کتبی مبنی بر اینکه چنان چه پس از تصحیح مجدد و بازبینی، تغییر نمره اوراق امتحانی کمتر از 2 نمره باشد، تاثیر نمرات آزمونک و همچنین تراز اعمال شده حذف و میانگین نمرات اوراق امتحانی پایان ترم و میان ترم دانشجو به عنوان نمره نهایی درس درج و غیر قابل تجدید نظر خواهد بود.
نمرات آزمون پایان ترم درس معادلات دیفرانسیل
شنبه 19 تیر 1395
با سلام
نمرات آزمون پایان ترم درس معادلات دیفرانسیل در بخش نمرات قرار گرفته است.
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت به صورت جداگانه صورت گرفته است. در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است.
همچنین در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز تصحیح شده است.
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائه درخواست تجدید نظر و بازبینی برگه ها در نظر گرفته نشده است.
موفق باشید
نمرات پایان ترم درس آمار و احتمال
جمعه 18 تیر 1395
با سلام
نمرات آزمون پایان ترم درس آمار و احتمال در بخش نمرات قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که این نمرات، نمرات خام آزمون پایان ترم این درس است و نمرات نهایی از طریق سیستم آموزش دانشگاه به اطلاع خواهد رسید.
موفق باشید
نمرات آزمون پایان ترم درس ریاضیات عمومی 2
جمعه 18 تیر 1395
با سلام
نمرات آزمون پایان ترم اول درس ریاضیات عمومی 2 در بخش نمرات قرار گرفته است.
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت به صورت جداگانه صورت گرفته است. در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است.
همچنین در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز تصحیح شده است.
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائه درخواست تجدید نظر و بازبینی برگه ها در نظر گرفته نشده است.
موفق باشید
نمرات آزمون پایان ترم درس ریاضیات مهندسی
یکشنبه 13 تیر 1395
با سلام
نمرات آزمون پایان ترم درس ریاضی مهندسی (22035) از طریق بخش نمرات قابل دسترسی است.
برگه های آزمون توسط دو گروه مصحح به طور مستقل تصحیح شده و بزرگترین این دو نمره به عنوان نمره آزمون پایان ترم اعلام شده است.
در این مرحله درخواست تجدیدنظر پذیرفته نمی شود.
نمره نهایی درس به همراه جزئیات نمرات کسب شده در آزمون های مختلف و چگونگی امکان درخواست تجدید نظر متعاقبا اعلام خواهد شد.
موفق باشید
نمرات آزمون میان ترم درس ریاضیات مهندسی
یکشنبه 2 خرداد 1395
با سلام
نمرات آزمون میان ترم ریاضیات مهندسی در بخش نمرات قرار گرفته است.
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو گروه متفاوت و به صورت مستقل و با نظارت استاد درس صورت گرفته است و نمره ی اعلام شده ماکزیمم نمره شما از بین این دو نمره است.
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائه درخواست تجدید نظر و بازبینی برگه ها در نظر گرفته نشده است.
موفق باشید
نمرات آزمون میان ترم درس ریاضیات عمومی 2
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395
با سلام
نمرات آزمون میان ترم اول درس ریاضیات عمومی 2 در بخش نمرات قرار گرفته است.
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت به صورت جداگانه صورت گرفته است. در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است.
همچنین در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز تصحیح شده است.
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائه درخواست تجدید نظر و بازبینی برگه ها در نظر گرفته نشده است.
موفق باشید
نمرات آزمون میان ترم درس معادلات دیفرانسیل
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395
با سلام
نمرات آزمون میان ترم اول درس معادلات دیفرانسیل در بخش نمرات قرار گرفته است.
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت به صورت جداگانه صورت گرفته است. در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است.
همچنین در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز تصحیح شده است.
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائه درخواست تجدید نظر و بازبینی برگه ها در نظر گرفته نشده است.
موفق باشید
نمرات میان ترم درس آمار و احتمال
یکشنبه 19 اردیبهشت 1395
با سلام
نمرات آزمون میان ترم درس آمار و احتمال در بخش نمرات قرار گرفته است.
موفق باشید
نمرات میان ترم اول درس ریاضیات عمومی 1
یکشنبه 29 فروردین 1395
با سلام
نمرات آزمون میان ترم اول درس ریاضیات عمومی 1 در بخش نمرات قرار گرفته است.
همچنین برای مشاهده سوال های این آزمون و پاسخ آن به بخش امتحانات مراجعه کنید.
تصحیح هر کدام از اوراق شما توسط دو مصحح متفاوت به صورت جداگانه صورت گرفته است. در اکثر موارد نمرات هر دو مصحح نزدیک به یکدیگر است.
همچنین در مواردی که اختلافی میان این دو نمره وجود داشت برگه توسط استاد درس نیز تصحیح شده است.
لذا با توجه به موارد فوق برای این آزمون فرصتی برای ارائه درخواست تجدید نظر و بازبینی برگه ها در نظر گرفته نشده است.
موفق باشید
برنامه زمانی کلاس های حل تمرین
یکشنبه 2 اسفند 1394
با سلام
برنامه کلاس های حل تمرین شامل ساعت ها، اساتید و محل برگزاری آنها در آدرس زیر قرار دارد.
برنامه زمانی کلاس های حل تمرین

موفق باشید