اطلاعیه ها - ریاضی عمومی، پاییز 94

اطلاعیه ها

توضیحاتی در رابطه با نمرات نهایی ریاضیات عمومی هماهنگ
یکشنبه 18 بهمن 1394
با سلام
برای اطلاع بیشتر از چگونگی محاسبه نمره نهایی شما در درس ریاضیات عمومی که به صورت هماهنگ در ترم اخیر ارائه شد، مفید از است که بدانید اگر نمره آزمون میان ترم شما برابر X، نمره آزمون میان ترم دوم شما برابر Y و نمره آزمون پایان ترم شما برابر Z باشد، نمره اولیه شما از رابطه زیر محاسبه می شود:

MAX(X/25 , Z/30) + Y/20 + Z/12


و نمره نهایی شما از رابطه زیر محاسبه می شود.

-0.03G2 + 1.6*G


موفق باشید
توضیحاتی در رابطه با نمرات نهایی معادلات دیفرانسیل
چهارشنبه 14 بهمن 1394
با سلام
برای اطلاع بیشتر از چگونگی محاسبه نمره نهایی شما در درس معادلات دیفرانسیل، مفید از است که بدانید، اگر نمره آزمون میان ترم شما برابر X از 100 و نمره آزمون پایان ترم شما برابر Y از 100 باشد، نمره شما معادل از رابطه زیر محاسبه می شود:

MAX(0.5X + 0.5Y, 0.3X + 0.7Y)/5 + 1
موفق باشید
نمرات امتحان پایان ترم معادلات دیفرانسیل
شنبه 10 بهمن 1394
با سلام
نمرات آزمون پایان ترم معادلات دیفرانسیل بر روی سایت قرار گرفت و شما می توانید با وارد کردن شماره دانشجویی خود این نمرات را (از طریق بخش نمرات همین وب سایت) مشاهده کنید.
به این ترتیب، در صورتی که درخواست بازبینی نمره خود را دارید می توانید، حداکثر تا 14 بهمن ماه، از طریق آدرس زیر درخواست خود را ثبت کنید. لطفا پیش از ثبت درخواست، حتما توضیحات ارائه شده در این آدرس را مطالعه کنید.
بازبینی نمرات امتحان پایان ترم معادلات دیفرانسیل
موفق باشید
نمرات امتحان پایان ترم هماهنگ ریاضیات عمومی 1
جمعه 9 بهمن 1394
با سلام
نمرات آزمون پایان ترم هماهنگ ریاضیات عمومی 1 بر روی سایت قرار گرفت و شما می توانید با وارد کردن شماره دانشجویی خود این نمرات را (از طریق بخش نمرات همین وب سایت) مشاهده کنید.
همچنین پاسخ سوال های این آزمون نیز در بخش امتحان ها قرار گرفته است.
به این ترتیب، در صورتی که درخواست بازبینی نمره خود را دارید می توانید، حداکثر تا 14 بهمن ماه، از طریق آدرس زیر درخواست خود را ثبت کنید. لطفا پیش از ثبت درخواست، حتما توضیحات ارائه شده در این آدرس را مطالعه کنید.
بازبینی نمرات امتحان پایان ترم هماهنگ ریاضیات عمومی 1
موفق باشید
نمرات امتحان پایان ترم ریاضیات عمومی 2
جمعه 9 بهمن 1394
با سلام
نمرات آزمون پایان ترم ریاضیات مهندسی بر روی سایت قرار گرفت و شما می توانید با وارد کردن شماره دانشجویی خود این نمرات را (از طریق بخش نمرات همین وب سایت) مشاهده کنید.
موفق باشید
نمرات امتحان پایان ترم ریاضیات عمومی 1 دکتر اردشیر
جمعه 2 بهمن 1394
با سلام
نمرات آزمون پایان ترم ریاضیات عمومی 1 دکتر اردشیر بر روی سایت قرار گرفت و شما می توانید با وارد کردن شماره دانشجویی خود این نمرات را (از طریق بخش نمرات همین وب سایت) مشاهده کنید.
به این ترتیب، در صورتی که درخواست بازبینی نمره خود را دارید می توانید، حداکثر تا 6 بهمن ماه، از طریق آدرس زیر درخواست خود را ثبت کنید. لطفا پیش از ثبت درخواست، حتما توضیحات ارائه شده در این آدرس را مطالعه کنید.
فرم درخواست بازبینی نمرات امتحان پایان ترم ریاضیات عمومی 1 دکتر اردشیر
موفق باشید
نمرات امتحان پایان ترم ریاضیات عمومی 2
چهارشنبه 30 دی 1394
با سلام
نمرات آزمون پایان ترم ریاضیات عمومی 2 بر روی سایت قرار گرفت و شما می توانید با وارد کردن شماره دانشجویی خود این نمرات را (از طریق بخش نمرات همین وب سایت) مشاهده کنید.
به این ترتیب، در صورتی که درخواست بازبینی نمره خود را دارید می توانید، حداکثر تا 4 بهمن ماه، از طریق آدرس زیر درخواست خود را ثبت کنید. لطفا پیش از ثبت درخواست، حتما توضیحات ارائه شده در این آدرس را مطالعه کنید.
فرم درخواست بازبینی نمرات امتحان پایان ترم ریاضیات عمومی 2
موفق باشید
نمرات امتحان پایان ترم آمار
شنبه 26 دی 1394
با سلام
نمرات آزمون پایان ترم آمار بر روی سایت قرار گرفت و شما می توانید با وارد کردن شماره دانشجویی خود این نمرات را (از طریق بخش نمرات همین وب سایت) مشاهده کنید.

به این ترتیب، در صورتی که درخواست بازبینی نمره خود را دارید می توانید همانند آزمون میان ترم و حداکثر تا 3 بهمن ماه، درخواست خود را به اطلاع دکتر تقوی طلب برسانید.
موفق باشید
جلسه رفع اشکال کلاس دکتر تقوی طلب
چهارشنبه 9 دی 1394
با سلام
جهت اطلاع دانشجویان محترم کلاس دکتر تقوی طلب، جلسه رفع اشکالی برای این درس در روز شنبه 19 دی ماه از ساعت 10 الی 12 در اتاق 217 دانشکده علوم ریاضی برگزار خواهد شد.
موفق باشید
ثبت درخواست متقاضیان حل تمرین درس های سرویس در ترم زمستان سال تحصیلی 1394-95
دوشنبه 7 دی 1394
با سلام
متقاضیان بر عهده گرفتن حل تمرین درس های سرویس دانشکده تا تاریخ 28 دی 1394 فرصت دارند که تقاضا خود را از طریق پر کردن فرمی که از آدرس زیر قابل دسترسی است، ثبت نمایند.
فرم ثبت تقاضا حل تمرین
موفق باشید
نمرات امتحان میان ترم هماهنگ دوم ریاضیات عمومی 1
چهارشنبه 2 دی 1394
با سلام
نمرات آزمون میان ترم هماهنگ دوم ریاضیات عمومی 1 بر روی سایت قرار گرفت و شما می توانید با وارد کردن شماره دانشجویی خود این نمرات را (از طریق بخش نمرات همین وب سایت) مشاهده کنید.

همچنین پاسخ سوال ها و سوال های این آزمون نیز در بخش امتحان ها قرار گرفته است.
به این ترتیب، در صورتی که درخواست بازبینی نمره خود را دارید می توانید، حداکثر تا 12 دی ماه، از طریق آدرس زیر درخواست خود را ثبت کنید. لطفا پیش از ثبت درخواست، حتما توضیحات ارائه شده در این آدرس را مطالعه کنید.
فرم درخواست بازبینی نمرات امتحان میان ترم دوم هماهنگ ریاضی عمومی 1
موفق باشید
نمرات امتحان میان ترم ریاضیات عمومی 2
چهارشنبه 2 دی 1394
با سلام
نمرات آزمون میان ترم ریاضیات عمومی 2 بر روی سایت قرار گرفت و شما می توانید با وارد کردن شماره دانشجویی خود این نمرات را (از طریق بخش نمرات همین وب سایت) مشاهده کنید.

همچنین پاسخ سوال ها و سوال های این آزمون نیز در بخش امتحان ها قرار گرفته است.
به این ترتیب، در صورتی که درخواست بازبینی نمره خود را دارید می توانید، حداکثر تا 12 دی ماه، از طریق آدرس زیر درخواست خود را ثبت کنید. لطفا پیش از ثبت درخواست، حتما توضیحات ارائه شده در این آدرس را مطالعه کنید.
فرم درخواست بازبینی نمرات امتحان میان ترم ریاضیات عمومی 2
موفق باشید
نمرات امتحان میان ترم ریاضیات مهندسی دکتر باقرپور
یکشنبه 22 آذر 1394
با سلام
نمرات آزمون میان ترم ریاضیات مهندسی دکتر باقرپور بر روی سایت قرار گرفت و شما می توانید با وارد کردن شماره دانشجویی خود این نمرات را (از طریق بخش نمرات همین وب سایت) مشاهده کنید.
در آینده در رابطه با چگونگی درخواست تجدید نظر اطلاع رسانی خواهد شد.
موفق باشید
نتیجه بازبینی نمرات درس ریاضیات عمومی 1 دکتر اردشیر
پنجشنبه 19 آذر 1394
با سلام
نتیجه بازبینی نمرات آزمون میان ترم ریاضیات عمومی 1 دکتر اردشیر بر روی سایت قرار گرفت و نمراتی که اکنون بر روی این سایت قرار گرفته است نمرات شما پس از بازبینی هستند.

موفق باشید
نمرات امتحان میان ترم ریاضیات مهندسی دکتر اصفهانی زاده
پنجشنبه 19 آذر 1394
با سلام
نمرات آزمون میان ترم ریاضیات مهندسی دکتر اصفهانی زاده بر روی سایت قرار گرفت و شما می توانید با وارد کردن شماره دانشجویی خود این نمرات را (از طریق بخش نمرات همین وب سایت) مشاهده کنید.
در آینده در رابطه با چگونگی درخواست تجدید نظر اطلاع رسانی خواهد شد.
موفق باشید
نمرات امتحان میان ترم محاسبات عددی
پنجشنبه 12 آذر 1394
با سلام
نمرات آزمون میان ترم محاسبات عددی بر روی سایت قرار گرفت و شما می توانید با وارد کردن شماره دانشجویی خوداین نمرات را (از طریق بخش نمرات همین وب سایت) مشاهده کنید.
همچنین پاسخ سوال ها و سوال های این آزمون نیز در بخش امتحان ها قرار گرفته است.
به این ترتیب، در صورتی که درخواست بازبینی نمره خود را دارید می توانید، حداکثر تا 17 آذرماه، از طریق آدرس زیر درخواست خود را ثبت کنید. لطفا پیش از ثبت درخواست، حتما توضیحات ارائه شده در این آدرس را مطالعه کنید.
فرم درخواست بازبینی نمرات امتحان میان ترم محاسبات عددی
موفق باشید
نمرات امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل
دوشنبه 9 آذر 1394
با سلام
نمرات آزمون میان ترم معادلات دیفرانسل بر روی سایت قرار گرفت و شما می توانید با وارد کردن شماره دانشجویی خوداین نمرات را (از طریق بخش نمرات همین وب سایت) مشاهده کنید.
همچنین پاسخ سوال های این آزمون نیز در بخش امتحان ها قرار گرفته است.
به این ترتیب، در صورتی که درخواست بازبینی نمره خود را دارید می توانید، حداکثر تا 15 آذرماه، از طریق آدرس زیر درخواست خود را ثبت کنید. لطفا پیش از ثبت درخواست، حتما توضیحات ارائه شده در این آدرس را مطالعه کنید.
فرم درخواست بازبینی نمرات امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل
موفق باشید
نمرات امتحان میان ترم دکتر اردشیر
شنبه 7 آذر 1394
با سلام
نمرات آزمون میان ترم کلاس ریاضیات عمومی دکتر اردشیر محاسبه شده است و شما می توانید با وارد کردن شماره دانشجویی خوداین نمرات را (از طریق بخش نمرات همین وب سایت) مشاهده کنید.
همچنین پاسخ سوال های این آزمون نیز در بخش امتحان ها قرار گرفته است.
به این ترتیب، در صورتی که درخواست بازبینی نمره خود را دارید می توانید، حداکثر تا 14 آذرماه، از طریق آدرس زیر درخواست خود را ثبت کنید. لطفا پیش از ثبت درخواست، حتما توضیحات ارائه شده در این آدرس را مطالعه کنید.
فرم درخواست بازبینی نمرات امتحان میان ترم ریاضیات عمومی 1 - دکتر اردشیر
موفق باشید
جواب تمرین های درس معادلات دیفرانسیل
چهارشنبه 27 آبان 1394
با سلام
جواب تمرین هایی از درس معادلات دیفرانسل که مربوط به سرفصل آزمون میان ترم هستند از طریق آدرس زیر قابل دریافت هستند.
جواب تمرین های درس معادلات دیفرانسیل
موفق باشید
تغییر زمان و مکان کلاس های رفع اشکال خانم مهری
شنبه 16 آبان 1394
با سلام
برنامه کلاس های حل تمرین و رفع اشکال خانم مهری تغییر کرده است.
از این پس هر دو کلاس از برنامه سابق خارج و به جای آن یک جلسه رفع اشکال در روز دوشنبه هر هفته از ساعت 13:00 الی 15:00 در اتاق حل تمرین های دانشکده ریاضی، برگزار می گردد.
موفق باشید
نمرات امتحان میان ترم اول
سه شنبه 13 آبان 1394
با سلام
نمرات آزمون میان ترم شما محاسبه شده است و شما می توانید با وارد کردن شماره دانشجویی خوداین نمرات را (از طریق بخش نمرات همین وب سایت) مشاهده کنید.
در صورتی که درخواست بازبینی نمره خود را دارید می توانید از طریق آدرس زیر درخواست خود را ثبت کنید. لطفا پیش از ثبت درخواست، حتما توضیحات ارائه شده در این آدرس را مطالعه کنید.
فرم درخواست بازبینی نمرات امتحان میان ترم
موفق باشید
زمان و مکان آزمون میان ترم دکتر اردشیر
یکشنبه 11 آبان 1394
با سلام
1) امتحان میان ترم ریاضی 1 گروه درسی دکتر اردشیر در تاریخ 21 آبان راس ساعت 9 صبح در محل تالار 1 برگزار خواهد شد.
2) کلاس جبرانی حل تمرین گروه دکتر اردشیر (خانم غفوری) روز چهارشنبه 13 آبان در کلاس الف 1 راس ساعت 3 تشکیل خواهد شد.
موفق باشید
برنامه زمانی کلاس های حل تمرین
یکشنبه 12 مهر 1394
با سلام
برنامه کلاس های حل تمرین شامل ساعت ها، اساتید و محل برگزاری آنها در آدرس زیر قرار دارد.
برنامه زمانی کلاس های حل تمرین

تمام کلاس های حل تمرین مرتبط با یک درس (به استثنا درس ریاضیات عمومی 1 دکتر اردشیر که حل تمرین آن خانم غفوری است و درس ریاضیات مهندسی) به صورت هماهنگ برگزار می شوند و می توانید به دلخواه در هر کدام از این کلاس ها شرکت کنید.
موفق باشید
ثبت درخواست متقاضیان حل تمرین درس های سرویس در ترم پاییز سال تحصیلی 1394-95
شنبه 21 شهریور 1394
با سلام
متقاضیان بر عهده گرفتن حل تمرین درس های سرویس دانشکده تا تاریخ 31 شهریور 1394 فرصت دارند که تقاضا خود را از طریق پر کردن فرمی که از آدرس زیر قابل دسترسی است، ثبت نمایند.
فرم ثبت تقاضا حل تمرین
موفق باشید